DMCA.com Protection Status
Danh sách bài viết
Xem:

Kết quả tìm kiếm theo từ khóa: "địa nhiệt"

Tổng quan về năng lượng địa nhiệt

Tổng quan về năng lượng địa nhiệt Nguồn năng lượng địa nhiệt tập trung ở khoảng vài km dưới bề mặt Trái đất. Cùng với sự tăng nhiệt độ khi đi sâu vào vỏ Trái đất, nguồn nhiệt lượng liên tục từ lòng đất này được ước đoán tương đương với 42 triệu MW. Lòng đất vẫn tiếp tục nóng hằng tỷ năm nữa, đảm bảo một nguồn nhiệt năng gần như vô tận. Chính vì vậy Địa Nhiệt được liệt vào dạng NLTT.  Nguồn nhiệt lượng được chuyển lên mặt đất qua dạng hơi hoặc nước nóng khi nước chảy qua đất đá nóng. Nhiệt lượng thường được sử dụng trực tiếp, ví dụ như hệ thống điều hòa nhiệt độ (bơm địa nhiệt), hoặc

Bạn có biết nguồn năng lượng mới “địa nhiệt” không?

Cùng với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhu cầu năng lượng của loài người ngày càng lớn. Những nguồn năng lượng loài người thường sử dụng hiện nay là dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên. Những nguồn năng lượng này không những số lượng có.hạn, mà còn gây ô nhiễm môi trưởng. Hiện nay rất nhiều quốc gia trên thế giới đang nghiên cứu và phát hiện ra những nguồn năng lượng mới vừa không gây ô nhiễm môi trường và có thể sử dụng dài lâu mà không cạn kiệt.Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe nói rằng tắm suối nước khoáng nóng có thể trị bệnh ngoài da. Những suối nước nóng chảy ra từ lòng đấ

Tổng quan về năng lượng địa nhiệt

Tổng quan về năng lượng địa nhiệt Nguồn năng lượng địa nhiệt tập trung ở khoảng vài km dưới bề mặt Trái đất. Cùng với sự tăng nhiệt độ khi đi sâu vào vỏ Trái đất, nguồn nhiệt lượng liên tục từ lòng đất này được ước đoán tương đương với 42 triệu MW. Lòng đất vẫn tiếp tục nóng hằng tỷ năm nữa, đảm bảo một nguồn nhiệt năng gần như vô tận. Chính vì vậy Địa Nhiệt được liệt vào dạng NLTT.  Nguồn nhiệt lượng được chuyển lên mặt đất qua dạng hơi hoặc nước nóng khi nước chảy qua đất đá nóng. Nhiệt lượng thường được sử dụng trực tiếp, ví dụ như hệ thống điều hòa nhiệt độ (bơm địa nhiệt), hoặc

Bạn có biết nguồn năng lượng mới “địa nhiệt” không?

Cùng với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhu cầu năng lượng của loài người ngày càng lớn. Những nguồn năng lượng loài người thường sử dụng hiện nay là dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên. Những nguồn năng lượng này không những số lượng có.hạn, mà còn gây ô nhiễm môi trưởng. Hiện nay rất nhiều quốc gia trên thế giới đang nghiên cứu và phát hiện ra những nguồn năng lượng mới vừa không gây ô nhiễm môi trường và có thể sử dụng dài lâu mà không cạn kiệt.Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe nói rằng tắm suối nước khoáng nóng có thể trị bệnh ngoài da. Những suối nước nóng chảy ra từ lòng đấ