Danh sách bài viết

Con người có thể ăn thực phẩm gieo trồng từ sao Hỏa

Thiên văn học

Các nhà khoa học tại trường Đại học Wageningen, Hà Lan, ngày 24/6, cho biết 4 loại cây trồng được chăm bón và phát triển bình thường trên loại đất được lấy từ sao Hỏa có thể được sử dụng làm thực phẩm phục vụ cho nhu cầu của con người.