DMCA.com Protection Status
Danh sách bài viết
Xem:

Kết quả tìm kiếm theo từ khóa: "compare"

So sánh API với Web Service

API và Web Service hoạt động như một phương tiện giao tiếp. Sự khác biệt duy nhất là một Web Service là tạo điều kiện cho sự tương tác giữa hai máy trên mạng. API hoạt động như một giao diện giữa hai ứng dụng khác nhau để chúng có thể giao tiếp với nhau.

 1639 Đọc tiếp

So sánh API với Web Service

API và Web Service hoạt động như một phương tiện giao tiếp. Sự khác biệt duy nhất là một Web Service là tạo điều kiện cho sự tương tác giữa hai máy trên mạng. API hoạt động như một giao diện giữa hai ứng dụng khác nhau để chúng có thể giao tiếp với nhau.

 1639 Đọc tiếp