Nghiên cứu sản xuất và sử dụng một số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao năng suất cây hồ tiêu ở Quảng Trị

Hình ảnh, Video & Âm thanh

Hình ảnh