Ai là người viết Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền?

Hình ảnh, Video & Âm thanh

Hình ảnh