Các nhà khoa học kinh ngạc khi quan sát sự hình thành của ngôi sao sáng gấp 300 lần Mặt Trời

Hình ảnh, Video & Âm thanh

Hình ảnh