Hơn 15.000 nhà khoa học cảnh báo những nguy cơ đe dọa con người bằng "bức thư gửi nhân loại"

Hình ảnh, Video & Âm thanh

Hình ảnh