Lò VVER: nguồn năng lượng sạch và tin cậy trong quá khứ cùng tương lai

Hình ảnh, Video & Âm thanh