Nghiên cứu xử lý ô nhiễm không khí bằng vật liệu nano TiO2 ở Viện KHCNVN

Hình ảnh, Video & Âm thanh

Hình ảnh