Lò phản ứng VVER-1000: Thiết kế đơn giản, an toàn và đổi mới công nghệ

Hình ảnh, Video & Âm thanh

Hình ảnh