Phương thức ký âm cổ truyền cho tác phẩm thanh nhạc trong lịch sử âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh, Video & Âm thanh