Các điểm đặc trưng và riêng biệt của lò phản ứng VVER

Hình ảnh, Video & Âm thanh