Tại sao tiếp tuyến của đồ thị hàm số lại liên quan đến đạo hàm bậc nhất?

Hình ảnh, Video & Âm thanh