Lò VVER-1200 với các giải pháp an toàn tin cậy

Hình ảnh, Video & Âm thanh