Công nghệ viễn thám và GIS trong bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia Hoàng Liên

Hình ảnh, Video & Âm thanh

Hình ảnh