Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Krông Ana

Lịch sử

Từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và cải cách – mở cửa của Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học gì cho quá trình đổi mới đất nước?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX M'Drăk

Lịch sử

Trước ngày 6 – 3 – 1946, Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT NguyễnTất Thành

Lịch sử

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Nhà nước đầu tư vốn cho xây dựng kinh tế chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với thời kì khôi phục kinh tế?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Ea Kar

Lịch sử

Giai đoạn thứ hai của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào ?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Trần Nhân Tông

Lịch sử

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) cho cách mạng Việt Nam là cần

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Krông Pắk

Lịch sử

Ở Việt Nam, Nam đồng thư xã - một nhà xuất bản tiến bộ - là cơ sở đầu tiên của

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Lê HồngPhong

Lịch sử

Quốc gia đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh Trái Đất là

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Lê Hữu Trác

Lịch sử

Trong thời kì cận đại, cuộc cách mạng tư sản nào được coi là triệt để và điển hình nhất?

Đại cương về Polime

Hóa học

Khái niệm ,phân loại và danh pháp

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Cư M'Gar

Lịch sử

Lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Cư M'Gar

Lịch sử

Ý nào dưới đây không phải là tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ 2 đến quan hệ quốc tế?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Ea Rốk

Lịch sử

Việt Nam có thể học tập được kinh nghiệm gì từ công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Ea Súp

Lịch sử

Tháng 9/1946 Quốc hội lập hiến nước Pháp thông qua bản hiến Pháp mới thiết lập nền cộng hòa thứ mấy ở Pháp

Đề thi thử THPT Quốc gia Môn Lịch sử năm 2018 - Trường THPT Trần Nhân Tông

Lịch sử

Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Ea Sup

Lịch sử

Nét chung của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Krông Năng

Lịch sử

Lãnh tụ nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hi sinh trong nhà tù đế quốc trong thời kì 1930- 1935?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Phan Đăng Lưu

Lịch sử

Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào ?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Ea H'Leo

Lịch sử

Thỏa thuận nào sau đây của hội nghị Ianta (2/1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Ea H'leo

Lịch sử

Mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt” trên khắp chiến trường miền Nam là ý nghĩa của chiến thắng nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Đông Du

Lịch sử

Từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và cải cách – mở cửa của Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học gì cho quá trình đổi mới đất nước?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Trường năng khiếu Thể dục Thể thao

Lịch sử

Lí do trực tiếp nhất buộc Mĩ kí kết Hiệp định Pari (27 - 1 - 1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Thực hành Cao Nguyên

Lịch sử

Hội nghị nào đã xác định hình thái khởi nghĩa của cách mạng tháng Tám là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT DTNT Tây Nguyên

Lịch sử

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Trường Văn Hóa 3

Lịch sử

Để đối phó với tình hình mới, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì ?

Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long.

Trái đất và Địa lý

Đề bài Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long.  

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Trường VHNT Đắk Lắk

Lịch sử

Từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Phú Xuân

Lịch sử

Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/1/1946 của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử CĐ Nghề TN Dân Tộc, Đăk Lăk

Lịch sử

Điểm khác trong chính sách đối ngoại của Liên Xô với chính sách đối ngoại của Ấn Độ và Campuchia sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TC nghề Đăk Lăk

Lịch sử

Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ở châu Á phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào?

  Trang trước  1 2 3 ... 2523 2524 2525 ... 2812 2813 2814  Trang sau