Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Đông Thạnh

Lịch sử

Tướng nào của Pháp chủ chương mở cuộc hành quân với quy mô lớn đánh lên Việt Bắc vào năm 1947?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THCS & THPT Long Hựu Đông

Lịch sử

Tình trạng chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai là?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THCS & THPT Long Cang

Lịch sử

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập vào thời gian nào? ở đâu?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT.GDTX&KTTH-HN Cần Đước

Lịch sử

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, ngoại thương có phát triển hơn giai đoạn trước là do

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Long Hòa

Lịch sử

Thực dân Pháp chính thức xâm lược Việt Nam lần thứ nhất vào thời điểm

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Rạch Kiến

Lịch sử

Trong đời tổng thống Ai-xen-hao của Mĩ đã thực hiện chính sách gì ?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Cần Đước

Lịch sử

Nét khác biệt trong việc đầu tư phát triển khoa học - kỹ thuật của Nhật Bản so với các nước Tây Âu và Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT.GDTX&KTTH-HN Tân Trụ

Lịch sử

Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến các chính sách của vua Quang Trung chưa được áp dụng nhiều trên thực tế?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Tân Trụ

Lịch sử

Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược năm 1972?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Phan Văn Đạt

Lịch sử

Cuối những năm 20 của thế kỉ XX, Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT.GDTX&KTTH-HN Châu Thành

Lịch sử

Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua vào thời gian nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TH,THCS&THPT Bồ Đề Phương Duy

Lịch sử

Biến đổi to lớn nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT.GDTX&KTTH-HN Thủ Thừa

Lịch sử

Khi mới thành lập, tổ chức Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THCS & THPT Mỹ Lạc

Lịch sử

Lý do quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Thủ Khoa Thừa

Lịch sử

Các cuộc đấu tranh của công nhân trong thời kì 1919 –1925 có tính chất gì? Vì sao?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Thủ Thừa

Lịch sử

Trong những năm 1973-1982, nền kinh tế Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái chủ yếu là do

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TC KT-KT Long An

Lịch sử

Ấn Độ tuyên bố độc lập vào thời gian nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử CĐ nghề Tây Sài Gòn

Lịch sử

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ chính trị đã quyết định thay đổi phương châm tác chiến

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THCS & THPT Lương Hòa

Lịch sử

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Gò Đen

Lịch sử

Tác động lớn nhất từ những quyết định của các cường quốc tại hội nghị I-an-ta (Liên xô) đến tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THCS&THPT iSCHOOL Long An

Lịch sử

Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ ?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Nguyễn Hữu Thọ

Lịch sử

Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 có lợi thực tế cho ta?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo

Lịch sử

Trong các nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954) nguyên nhân nào quyết định nhất?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TC nghề Đức Hòa

Lịch sử

Tại sao có hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT.GDTX&KTTH-HN Võ Văn Tần

Lịch sử

Vì sao nói, dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai nền kinh tế Đông Dương vẫn bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT.GDTX&KTTH-HN Đức Hoà

Lịch sử

Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị sụp đổ?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Nguyễn Công Trứ

Lịch sử

Đâu không phải là ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Võ Văn Tần

Lịch sử

Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Hậu Nghĩa

Lịch sử

Yếu tố cơ bản nào chứng tỏ cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để?

  Trang trước  1 2 3 ... 2524 2525 2526 ... 2829 2830 2831  Trang sau