Hai trường Dược Hà Nội, Y Dược Hải Phòng công bố điểm chuẩn

Đại học Dược Hà Nội công bố điểm chuẩn 2019 cho chuyên ngành duy nhất Dược học là 24,5, cao hơn năm ngoái gần 1,5 điểm.

Các thí sinh bằng điểm xếp cuối danh sách, trường sẽ xét ba tiêu chí phụ lần lượt là điểm Hóa học, Toán học và thứ tự nguyện vọng. Nếu điểm Hóa từ 8,5 trở lên thì trúng tuyển, thấp hơn 8,5 sẽ xét đến tiêu chí thứ hai. Nếu điểm Toán không nhỏ hơn 8 thì trúng tuyển, dưới 8 sẽ căn cứ vào thứ tự nguyện vọng của thí sinh.

Năm nay, Đại học Dược Hà Nội lấy chỉ tiêu 750 cho ngành Dược học. 

Đại học Y Dược Hải Phòng có điểm chuẩn từ 18 đến 23,85, cao hơn năm ngoái gần 2 điểm.

Điểm chuẩn ngành Y khoa khối B (Toán, Hóa học, Sinh) dẫn đầu với 23,85, tăng 1,8 điểm so với năm 2018. Điều dưỡng khối B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) lấy điểm trúng tuyển thấp nhất là 18, kế đó là Y học dự phòng với 18,05 điểm.

Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng công bố điểm chuẩn

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019 là 1.140, số thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển là 1.143. Nếu thí sinh bằng điểm nhau, trường sẽ căn cứ vào các tiêu chí phụ là tổng điểm ba môn chưa làm tròn, sau đó sẽ xét điểm của từng môn trong mỗi tổ hợp xét tuyển.

Thanh Hằng