Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Câu 1. Vào khoảng thế kỉ I, Vương quốc Phù Nam

A. ra đời.

B. phát triển thành đế chế hùng mạnh.

C. dần suy yếu.

D. bị xâm chiếm bởi người Chân Lạp. 

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án A

Vào khoảng thế kỉ I, Vương quốc Phù Nam ra đời (SGK Lịch Sử 6/ trang 97).

Câu 2. Trong khoảng các thế kỉ III - V, Vương quốc Phù Nam

A. ra đời.

B. phát triển thành đế chế hùng mạnh.

C. dần suy yếu.

D. bị xâm chiếm bởi người Chân Lạp. 

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Trong khoảng các thế kỉ III - V, Vương quốc Phù Nam phát triển thành đế chế hùng mạnh ở khu vực Đông Nam Á (SGK Lịch Sử 6/ trang 97).

Câu 3.Vào đầu thế kỉ VI, Vương quốc Phù Nam

A. ra đời.

B. phát triển thành đế chế hùng mạnh.

C. dần suy yếu.

D. bị xâm chiếm bởi người Chân Lạp. 

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Vào đầu thế kỉ VI, do nhiều nguyên nhân, Vương quốc Phù Nam dần suy yếu (SGK Lịch Sử 6/ trang 97).

Câu 4. Khoảng thế kỉ VII, Vương quốc Phù Nam

A. ra đời.

B. phát triển thành đế chế hùng mạnh.

C. dần suy yếu.

D. bị xâm chiếm bởi người Chân Lạp. 

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Khoảng thế kỉ VII, Vương quốc Phù Nam bị xâm chiếm bởi người Chân Lạp (SGK Lịch Sử 6/ trang 97).

Câu 5. Đô thị nào dưới đây là một trong những tring tâm chính trị, kinh tế quan trọng của Vương quốc Phù Nam?

A. Pa-lem-bang.

B. Pi-rê.

C. Óc Eo.

D. Trà Kiệu.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Óc Eo là một trong những tring tâm chính trị, kinh tế quan trọng của Vương quốc Phù Nam (SGK Lịch Sử 6/ trang 97).

Câu 6. Địa bàn chủ yếu của vương quốc Phù Nam là khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

A. Tây Nguyên.

B. Tây Bắc.

C. Đông Bắc.

D. Nam Bộ.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Địa bàn chủ yếu của vương quốc Phù Nam là khu vực Nam Bộ của Việt Nam hiện nay (SGK Lịch Sử 6/ trang 97).

Câu hỏi thông hiểu

Câu 7. Trong quá trình giao lưu buôn bán quốc tế, người Phù Nam đã chủ động tiếp nhận các tôn giáo nào từ Ấn Độ?

A. Phật giáo và Đạo giáo.

B. Nho giáo và Thiên Chúa giáo.

C. Phật giáo và Ấn Độ giáo.

D. Đạo giáo và Nho giáo.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Trong quá trình giao lưu buôn bán quốc tế, người Phù Nam đã chủ động tiếp nhận các tôn giáo từ Ấn Độ như: Phật giáo và Ấn Độ giáo (SGK Lịch Sử 6/ trang 99).

Câu 8. Hiện tượng tự nhiên nào dưới đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của vương quốc Phù Nam?

A. Biển xâm thực đất liền.

B. Sa mạc hóa.

C. Sạt lở, xói mòn.

D. Động đất, sóng thần.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

- Tình trạnh biển xâm thực đất liền (biển lấn) à một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của vương quốc Phù Nam:

+ Mực nước biển dâng cao trong các đợt biển lấn đã khiến cho vùng đồng bằng châu thổ của Phù Nam dần bị thu hẹp.

+ Nước biển dâng lên quá cao (năm 650, mực nước biển đã dâng cao khoảng 0.8 mét), khiến cư dân Phù Nam ở vùng này không thể bám trụ lại được nữa, buộc họ phải di chuyển tới khu vực khác để sinh sống.

Câu 9. Tượng phật và thần Visnu được tìm thấy tại các di chỉ văn hóa Óc Eo đã phản ánh điều gì về văn hóa Phù Nam?

A. Không có sự giao lưu, tiếp xúc với các nền văn hóa trên thế giới.

B. Phù Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Trung Quốc.

C. Người Phù Nam đã sáng tạo ra Phật giáo và Hin-đu giáo.

D. Phật giáo và Ấn Độ giáo sớm được du nhập vào Phù Nam.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Tượng phật và thần Visnu được tìm thấy tại các di chỉ văn hóa Óc Eo đã cho thấy: Phật giáo và Ấn Độ giáo sớm được du nhập vào Phù Nam.

Câu 10. Ở Vương quốc Phù Nam, dấu ấn của đời sống sông nước được thể hiện như thế nào?

A. Có tín ngưỡng đa thần, tiêu biểu là thờ thần Mặt Trời.

B. Phật giáo và Ấn Độ giáo sớm được du nhập vào Phù Nam.

C. Làm nhà sàn trên kênh rạch, đi lại chủ yếu bằng mảng, ghe thuyền.

D. Nghề tạc tượng các vị thần, Phật rất phát triển, mang phong cách riêng.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Nền văn hóa mang đậm đời sống sông nước là đặc trưng dễ nhận biết nhất của văn hóa Phù Nam: người Phù Nam làm nhà sàn trên kênh rạch, xây dựng những thành thị ở những vùng đất nổi, đi lại chủ yếu bằng mảng, ghe thuyền.

Câu hỏi vận dụng

Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đời sống kinh tế của cư dân Phù Nam?

A. Làm nhiều nghề khác nhau, như: trồng lúa nước, đánh bắt thủy – hải sản…

B. Thiết lập quan hệ buôn bán với thương nhân đến từ Trung Quốc, Mã Lai…

C. Các nghề thủ công như: đồ gốm, trang sức, luyện kim… rất phát triển.

D. Nền kinh tế đóng kín, không thiết lập quan hệ buôn bán với nước ngoài.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Người Phù Nam rất giỏi nghề buôn bán, không chỉ trao đổi hàng hóa để tiêu dùng trong nước, người Phù Nam còn buôn bán với các thương nhân nước ngoài đến từ Trung Quốc, Mã Lai, Ấn Độ… thông qua các cảng thị, tiêu biểu là Óc Eo (SGK Lịch Sử 6/ trang 98).

Câu 12. Trong xã hội Phù Nam không có lực lượng nào dưới đây?

A. Quý tộc.

B. Thương nhân.

C. Nông dân.

D. Nô lệ.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Trong xã hội Phù Nam không có tầng lớp nô lệ (SGK Lịch Sử 6/ trang 98). 

Câu 13. Phong cách xây dựng nhà cửa của người Phù Nam và người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc có điểm gì giống nhau?

A. Dựng những ngôi nhà sàn từ gỗ.

B. Làm nhà trệt bằng gỗ, tre, nứa.

C. Dựng nhà tranh, vách đất.

D. Làm nhà trệt bằng gạch.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Người Phù Nam và người Việt cổ đều dựng những ngôi nhà sàn bằng gỗ (SGK Lịch Sử 6 trang 100).

Câu 14. Người Phù Nam và người Chăm-pa đều

A. có tục ướp xác.

B. có tín ngưỡng đa thần.

C. chủ động tiếp thu Nho giáo.

D. sáng tạo ra chữ viết riêng.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Người Phù Nam và người Chăm-pa đều có tín ngưỡng đa thần (thờ nhiều vị thần tự nhiên, như: Núi, sông, Mặt Trời…).

Câu 15. So với vương quốc Chăm-pa, tổ chức xã hội của Vương quốc Phù Nam có điểm gì khác biệt?

A. Vua nắm trong tay quyền lực tối cao và tuyệt đối.

B. Vua là người đứng đầu nhà nước, dưới vua là một hệ thống quan lại.

C. Nô lệ chiếm phần lớn tỉ lệ cư dân, chủ yếu phục vụ trong các giai đình quý tộc.

D. Xã hội gồm các lực lượng: quý tộc, tăng lữ, thương nhân, nông dân, thợ thủ công.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Trong xã hội Chăm-pa có một bộ phận nhỏ là nô lệ; trong xã hội Phù Nam không có lực lượng nô lệ (SGK Lịch Sử 6 trang 98).

Tags : lịch sử đề thi