Đề thi Ngữ Văn 12 - Đề số 13 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1

Đề bài

Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu:

(1) Công cuộc bảo vệ nền độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ hiện nay đòi hỏi chúng ta phải có một sức mạnh nội lực đủ để đương đầu với bất kỳ thử thách nào, bất kỳ thế lực nào, nội lực phải được hiểu bao gồm cả sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ được độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ khi chúng ta phát huy được cao độ sự tổng hợp của cả hai nguồn sức mạnh đó.

(2) Sức mạnh tinh thần đó là chủ nghĩa yêu nước được kết tinh từ tình yêu quê hương đất nước; là tình yêu đồng bào với tinh thần “người trong một nước phải thương nhau cùng”; là lòng tự hào về lịch sử vẻ vang và nền văn hóa dân tộc mà ngay từ đầu thế kỷ XV Nguyễn Trãi đã tổng kết:“Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”; là tinh thần độc lập dân tộc - mục tiêu tối thượng và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi thế hệ người Việt Nam; là ý thức sâu sắc về chủ quyền quốc gia và kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền đó với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; là niềm tự tôn, tự hào dân tộc ngàn năm văn hiến…

       (PGS. TS Vũ Văn Quân – Cuộc trường chinh giữ nước – từ truyền thống đến hiện đại – Báo Quân đội Nhân dân, ngày 09/02/2015)

1. Xác định phong cách ngôn ngữ chính của văn bản trên.

2. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về tinh thần yêu nước của dân tộc ta.

Lời giải chi tiết

1. Phong cách ngôn ngữ chính luận

2. Học sinh trình bày quan điểm riêng của bản thân, song phải hợp lý, thuyết phục.

 

Tags : Đề thi Ngữ Văn 12 Đề kiểm tra ngữ văn 12