Nhiều trường ĐH tăng học phí năm học 2024-2025

3 mức học phí khác nhau trong cùng khóa học

Trường ĐH FPT đã có thông báo các mức học phí áp dụng cho sinh viên nhập học mới năm 2024 hệ ĐH chính quy tại Hà Nội và TP.HCM, với mức tăng học phí từ 1,8-2 triệu đồng/học kỳ ngay trong khóa học.

Cụ thể, chương trình chính khóa gồm 9 học kỳ (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp), mỗi học kỳ 4 tháng, học phí chuyên ngành được chia làm 3 mức: từ học kỳ 1 đến học kỳ 3: 28,7 triệu đồng/học kỳ; từ học kỳ 4 đến học kỳ 6: 30,5 triệu đồng/học kỳ và từ học kỳ 7 đến học kỳ 9: 32,5 triệu đồng/học kỳ.

Như vậy, sinh viên phải đóng 3 mức học phí khác nhau trong một khóa học, mức sau cao hơn mức trước từ 1,8-2 triệu đồng/học kỳ.

Trong khi đó, ở năm học 2023-2024, tại cơ sở đào tạo Hà Nội và TP.HCM, học phí chuyên ngành (từ năm 2 tới năm 4) chỉ có một mức là 28,7 triệu đồng/học kỳ.

Nhiều trường ĐH tăng học phí năm học 2024-2025- Ảnh 1.

Bên cạnh học phí chuyên ngành, sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương đương với chuẩn TOEFL iBT 80 hoặc IELTS (học thuật) 6.0 hoặc quy đổi tương đương phải học chương trình dự bị tiếng Anh với học phí 11,9 triệu đồng/mức, tối đa là 6 mức và học phí kỳ định hướng 11,9 triệu đồng (1 học kỳ, chỉ áp dụng cho sinh viên mới nhập học năm 2024).

Thu theo tín chỉ

Tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, với khóa tuyển sinh 2023, học phí các chương trình dạy bằng tiếng Việt ở TP.HCM chỉ áp dụng một mức, với năm 1 là 940.000 đồng/tín chỉ, năm 2 là 1,1 triệu đồng, năm 3 là 1.240.000 đồng và năm 4 là 1,4 triệu đồng.

Đối với các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, mức giá tín chỉ bằng 1,4 giá tín chỉ chương trình đại trà giảng dạy bằng tiếng Việt. Đối với các học phần thực hành, đồ án, thực tế, mức giá mỗi tín chỉ bằng 1,2 tín chỉ học phần lý thuyết (bao gồm các ngành quản trị bệnh viện, kiến trúc đô thị, robot và trí tuệ nhân tạo, truyền thông số và thiết kế đa phương tiện).

Với chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, mức giá mỗi tín chỉ dạy bằng tiếng Việt là 1.065.000 đồng và 1.685.000 đồng nếu dạy bằng tiếng Anh. Học phí chương trình cử nhân tài năng là 940.000 đồng mỗi tín chỉ dạy bằng tiếng Việt và 1.685.000 mỗi tín chỉ dạy bằng tiếng Anh.

Đến năm 2024, học phí chương trình cử nhân tài năng là 975.000 đồng/tín chỉ, tăng 35.000 đồng/tín chỉ so với năm 2023. Chương trình tiên tiến quốc tế đã kiểm định, chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) là 1.064.000 đồng/tín chỉ.

Tăng hàng chục triệu đồng

Đối với ĐH RMIT, mức học phí năm học 2024-2025 tăng khoảng 5% so với năm 2023, tính ra mỗi năm sinh viên phải đóng thêm khoảng hơn 15 triệu đồng và toàn khóa tăng gần 48 triệu đồng. Riêng các chương trình kỹ sư tăng tới hơn 63 triệu đồng/khóa.

Cụ thể, năm 2024 học phí chương trình cử nhân của trường (mỗi năm trung bình học 8 môn với 96 tín chỉ) là 334.570.000 đồng/năm và toàn khóa là 1.003.709.000 đồng, riêng ngành mới sản xuất phim kỹ thuật số là 347.436.000 đồng/năm và toàn khóa là 1.042.309.000 đồng. Trong khi đó, 3 chương trình kỹ sư tăng thành 318.633.500 đồng/năm và 1.338.278.000 đồng/khóa.

Còn năm 2023 các chương trình cử nhân có học phí là 318.633.667 đồng/năm và 955.901.000 đồng/khóa, riêng sản xuất phim kỹ thuật số là 330.892.333 đồng/năm và 992.677.000 đồng/khóa. Với 3 chương trình kỹ sư, học phí có mức là 318.633.500 đồng/năm và 1.274.534.000 đồng/toàn khóa.

Nhiều trường ĐH tăng học phí năm học 2024-2025- Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM năm học 2024-2025 sẽ phải đóng học phí cao hơn năm trước từ 4 triệu đến 16,5 triệu đồng/năm tùy chương trình. Chẳng hạn, ngành luật, luật thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh năm 2024 là 35.250.000 đồng/năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2023, chương trình chính quy chất lượng cao ngành luật giảng dạy bằng tiếng Anh năm 2024 là 181.500.000 đồng/năm, tăng 16.500.000 đồng so với năm 2023...