Tuyển sinh đầu cấp: Chỉ tiêu, lịch khảo sát lớp 6 trường 'hot' của TP.Thủ Đức

Học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (một trong 3 trường THCS của TP.Thủ Đức tuyển sinh đầu cấp lớp 6 bằng bài khảo sát) trong giờ làm việc nhóm

NGUYÊN THÁI

Theo đó Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp TP.Thủ Đức quy định, căn cứ vào thông tin đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành giáo dục và được xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia, hệ thống phần mềm tuyển sinh sẽ gửi tin báo SMS đến điện thoại của phụ huynh học sinh cung cấp mã hồ sơ và mã bảo mật.

Phụ huynh sẽ tiến hành truy cập vào trang https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để nhập mã hồ sơ và mã bảo mật đăng ký nhập học. Sau khi đăng ký, phụ huynh sẽ nhận được thông báo về thời gian nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại trường.

Các trường mầm non sẽ tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 1.7 và công bố kết quả vào ngày 1.8.

Tuyển sinh lớp 1

Các trường tiểu học tuyển sinh bắt đầu từ ngày 28.6 và chia làm 2 đợt tuyển sinh:

Tuyển sinh đợt 1: Từ ngày 28.6 đến ngày 8.7, công bố kết quả và thu nhận hồ sơ nhập học của học sinh từ ngày 9 đến 16.7.

Trường tiểu học tuyển sinh những trẻ đã được phân tuyến từ trang https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn (đã được các trường mẫu giáo-mầm non cập nhật thông tin đầy đủ trên cơ sở dữ liệu ngành) và có tên trong danh sách của Ban chỉ đạo tuyển sinh TP.Thủ Đức.

Tuyển sinh đợt 2: Từ ngày 19 đến 22.7; công bố kết quả vào ngày 1.8.

Căn cứ các trường chưa tuyển sinh đủ học sinh so với chỉ tiêu và khả năng tiếp nhận, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quyết định về việc mở tuyển sinh đợt 2, đồng thời quy định các đối tượng đăng ký trong giai đoạn này (việc đăng ký vẫn thực hiện theo hình thức trực tuyến tại trang tuyển sinh do Sở GD-ĐT quy định).

Sau 2 đợt tuyển sinh, các trường còn thiếu chỉ tiêu so với phân bổ của UBND TP.Thủ Đức, nhà trường gửi văn bản đề xuất thêm chỉ tiêu và danh sách bổ sung.

Năm học 2024-2025, chương trình tiếng Anh tích hợp tổ chức tại các trường tiểu học: An Bình, Nguyễn Hiền, Giồng Ông Tố, An Khánh, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Ngỡi, Lương Thế Vinh 1, Bình Trưng Đông, Nguyễn Thị Tư, Lê Văn Việt, Phước Bình, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Minh Quang, Phạm Văn Chính, Trần Thị Bưởi, Linh Chiểu, Lương Thế Vinh, Hoàng Diệu, Nguyễn Văn Triết và Bình Quới.

Các trường tiểu học thực hiện chương trình chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tuyển sinh từ ngày 4 đến 27.6, công bố kết quả chậm nhất vào ngày 27.6.

Chỉ tiêu cụ thể như sau:

  • Trường tiểu học An Bình: 5 lớp với 175 học sinh.
  • Trường tiểu học Linh Chiểu: 5 lớp với 175 học sinh.
  • Trường tiểu học Nguyễn Thị Tư: 4 lớp với 140 học sinh.
  • Trường tiểu học Lê Văn Việt: 5 lớp với 175 lớp học sinh.
Học sinh tiểu học của TP.Thủ Đức tham gia ngày hội khoa học trải nghiệm

NGUYÊN THÁI

Dự kiến thời gian tổ chức khảo sát tuyển sinh lớp 6 vào 3 trường tiên tiến, có số học sinh đăng ký cao hơn chỉ tiêu

Tuyển sinh lớp 6 vào 3 trường thực hiện chương trình chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế, trường có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh bao gồm Trường THCS Trần Quốc Toản 1, Hoa Lư, Bình Thọ.

Ba trường trên thực hiện phương thức xét hồ sơ kết hợp với bài khảo sát đánh giá năng lực.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, cho biết TP.Thủ Đức sẽ tổ chức khảo sát để tuyển học sinh lớp 6 vào 3 trường nói trên trong cùng một ngày với nội dung bài khảo sát do phòng GD-ĐT chịu trách nhiệm tổ chức.

Theo đó, Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức dự kiến tổ chức trong giai đoạn từ ngày 13 đến 15.6.

Chỉ tiêu tuyển sinh của 3 trường như sau:

  • Trường THCS Trần Quốc Toản 1: 9 lớp 6 với 315 học sinh (trong đó ít nhất 4 lớp tiếng Anh tích hợp).
  • Trường THCS Hoa Lư: 11 lớp 6 với 385 học sinh (trong đó ít nhất 2 lớp tiếng Anh tích hợp).
  • Trường THCS Bình Thọ: 8 lớp 6 với 280 học sinh (trong đó ít nhất 3 lớp tiếng Anh tích hợp).

Phụ huynh đăng ký trực tuyến trên trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, dự kiến từ ngày 23 đến 26.5.

Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức cũng quy định, học sinh chỉ được đăng ký dự khảo sát tại một trường (không có nguyện vọng khác), kết quả điểm khảo sát của trường đó không được lấy để xét tuyển vào 2 trường còn lại. Nếu không trúng tuyển tại trường dự khảo sát, học sinh vẫn được sắp xếp vào học lớp 6 tại trường THCS theo quy định của Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp.

Tuyển sinh lớp 6

Thời gian tuyển sinh lớp 6 bắt đầu từ ngày 28.6 và chia làm 2 đợt:

Tuyển sinh đợt 1: Từ ngày 28.6 đến ngày 8.7, công bố kết quả và thu nhận hồ sơ nhập học của học sinh từ ngày 9 đến 16.7.

Trường THCS tuyển sinh những trẻ đã được phân tuyến từ trang https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn (đã được cập nhật thông tin đầy đủ trên cơ sở dữ liệu ngành) và có tên trong danh sách của Ban chỉ đạo tuyển sinh TP.Thủ Đức.

Tuyển sinh đợt 2: Từ ngày 19 đến 22.7; công bố kết quả vào ngày 1.8.

Căn cứ các đơn vị chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được giao, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quyết định về việc mở tuyển sinh đợt 2, đồng thời quy định các đối tượng được phép đăng ký trong giai đoạn này (việc đăng ký vẫn thực hiện theo hình thức trực tuyến tại trang tuyển sinh do Sở GD-ĐT quy định).

Đối tượng tuyển sinh đợt 2 là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở nơi khác (ngoài địa bàn TP.Thủ Đức) chưa có tên trên trang cơ sở dữ liệu ngành và được phòng GD-ĐT lập danh sách, cập nhật bổ sung đợt 2 trên trang cơ sở dữ liệu ngành. Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố sẽ xem xét khả năng tiếp nhận của các trường để điều chỉnh, sắp xếp cho phù hợp nhằm đảm bảo 100% học sinh đều được đi học.

Tuyển sinh lớp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp tại các trường THCS: Trần Quốc Toản 1, Lương Định Của, An Phú, Hoa Lư, Trần Quốc Toản, Hiệp Phú, Phước Bình, Bình Thọ và Linh Trung.

Tuyển sinh lớp 6 chương trình dạy học tiếng Hàn (ngoại ngữ 2) tại Trường THCS Hoa Lư và THCS Bình Thọ.

Việc tuyển sinh lớp 6 tiếng Hàn được thực hiện trong số học sinh đã được tuyển sinh vào trường và thu học phí thỏa thuận với phụ huynh để đảm bảo đúng quy định.