Đề xuất chủ trương miễn học phí cho học sinh THCS TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất TP tiếp tục hỗ trợ miễn học phí cho học sinh bậc THCS. Ảnh học sinh Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) trong ngày hội khoa học và công nghệ do UBND Q.1 tổ chức

BÍCH THANH

Theo đó, căn cứ tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Sở GD-ĐT trình tham mưu UBND TP đề xuất chủ trương xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ miễn học phí năm học 2024-2025.

Cụ thể, Sở GD-ĐT đã có báo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học phí các năm học trước:

Từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024, nhằm kịp thời hỗ trợ, ổn định và chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, HĐND TP đã ban hành các chính sách đặc thù của thành phố hỗ trợ học phí cho tất cả các cấp học, cụ thể như sau:

  • Năm học 2021-2022: Hỗ trợ 100% mức học phí công lập, tổng số tiền ngân sách TP thực hiện hỗ trợ là 604,5 tỉ đồng.
  • Năm học 2022-2023: Hỗ trợ phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí, tổng số tiền ngân sách TP thực hiện hỗ trợ là 1.518,8 tỉ đồng.
  • Năm học 2023-2024: Hỗ trợ phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí đối với mầm non, THPT và hỗ trợ 100% học phí đối với THCS. Dự toán kinh phí thực hiện chính sách là 1.847 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở là 1.108 tỉ đồng (công lập là 1.042 tỉ đồng, ngoài công lập là 66 tỉ đồng).

Sở GD-ĐT nhìn nhận, qua 3 năm học thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho thấy chính sách là hợp lòng dân, tạo sự an tâm và động lực cho phụ huynh người dân thành phố có điều kiện phát triển kinh tế và sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế sau thời gian đối phó dịch bệnh; học sinh an tâm đến trường không phải nghỉ/bỏ học vì điều kiện kinh tế không có khả năng đóng học phí. Đây là chính sách ưu việt đặc thù của riêng TP và vẫn là yêu cầu cần thiết nhưng cần có sự điều chỉnh về đối tượng, nội dung cho phù hợp trong từng thời điểm.

Trên cơ sở tiếp tục kế thừa và phát huy chính sách đặc thù hỗ trợ 100% học phí cho học sinh THCS đã nhận được phản ứng tích cực từ dư luận xã hội trong năm học 2023-2024 cũng như xét yếu tố phục hồi và tăng trưởng kinh tế năm 2024, Sở GD-ĐT đề xuất tham mưu UBND TP chấp thuận chủ trương xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ học phí năm học 2024-2025.

Trong đó đối tượng được áp dụng miễn học phí là học sinh THCS công lập, ngoài công lập và học viên GDTX THCS, không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức hỗ trợ 100% mức học phí áp dụng theo nghị quyết của HĐND TP đối với cấp THCS năm học 2024-2025. Dự kiến 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với nhóm 1 và 85.000 đồng/học sinh/tháng đối với nhóm 2.

Dự toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách là 421 tỷ đồng. Trong đó, miễn học phí cho học sinh công lập là 399 tỷ đồng, ngoài công lập là 22 tỷ đồng.