Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi?

Thứ ba - 25/08/2020 09:19    

 

Điều 8, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định:

Tags : bảo hiểm quy định thống nhất quản lý nhà nước trách nhiệm thực hiện cơ quan phạm vi nhiệm vụ quyền hạn phối hợp ủy ban nhân dân