Đề thi THPT Quốc gia Môn Lịch sử năm 2018 - Trường THPT Lý thường kiệt - Quảng Nam

Thứ bảy - 29/08/2020 06:31    

1.

Từ sau năm 1978, nội dung nào sau đây là đường lối đối ngoại của Trung Quốc?

A:

Đã bình thường hóa về quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia

B:

Ngả về các nước phương Tây với mong muốn nhận được sự ủng hộ từ các nước này

C:

Liên minh với Mĩ và các nước thường trực trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

D:

Tiếp tục thực hiện chính sách tích cực nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới

Đáp án: A

2.

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của

A:

quân phiệt Nhật Bản

B:

các nước phương Tây

C:

phát xít Đức

D:

Mĩ và Đồng minh

Đáp án: A

3.

Từ năm 1954-1975, ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống

A:

sự xâm lược của Nhật Bản

B:

chủ nghĩa phát xít Đức

C:

sự trở lại của thực dân Âu-Mĩ

D:

chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ

Đáp án: D