Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Chủ nhật - 07/06/2020 06:47    

Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt?

Câu 1: Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt?

GỢI Ý LÀM BÀI

Cơ hội học tập ngày càng nhiều hơn, quyền được học và được tự do chọn lựa trường học, ngành học, thời gian học được khẳng định rõ trong luật giáo dục, luật dạy nghề...

Câu 2: Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

GỢI Ý LÀM BÀI

Câu 3: Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?

GỢI Ý LÀM BÀI

Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ta quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người để mỗi công dân có thêm cơ hội học tập phù hợp với khả năng cuả bản thân, điều kiện hoàn cảnh của gia đình để có thể học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 4: Em hãy nêu ví dụ chứng minh rằng công dân có quyền sáng tạo và phát triển?

GỢI Ý LÀM BÀI

Câu 5: Bằng kiến thức đã học và qua những hiểu biết của mình từ thực tiễn, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn quan tâm đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân?

GỢI Ý LÀM BÀI

Nhà nước ta luôn quan tâm, đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân:

Câu 6: Linh và Lan là học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông X.M. Trong cuộc sống hàng ngày, hai bạn thường hay tâm sự với nhau, thường kể cho nhau nghe về những suy nghĩ, tình cảm của mình. Điều làm Linh băn khoăn mãi là liệu học sinh Trung học phổ thông có quyền viết bài để đăng báo hay không?

Em hãy giúp Linh giải quyết nỗi băn khoăn này và cho biết đây là quyền gì của công dân?

GỢI Ý LÀM BÀI

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây?

Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

  1. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.
  2. Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.
  3. Mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.
  4. Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.

GỢI Ý LÀM BÀI

Đáp án: b và d

Câu 8: Hãy kể về những tấm gương thực hiện tốt quyền học tập của công dân?

GỢI Ý LÀM BÀI