Các nước Đông Bắc Á - Lịch sử 12

Thứ bảy - 29/08/2020 05:27    

Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38: Đại Hàn dân quốc ở phía Nam và CHDCND Triều Tiên ở phía Bắc. Sau chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), vĩ tuyến 38 vẫn là ranh giới phân chia hai nhà nước trên bán đảo.

I. Nét chung về khu vực Đông Bắc Á

II. Trung Quốc 

Có diện tích rộng thứ 3 thế giới (9,6 triệu km2) với dân số đông nhất thế giới 1,26 tỷ người  (2006)

1. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959)

2. Trung Quốc những năm không ổn định (1959 - 1978)

3. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ 1978)

Lời kết