Danh sách bài viết

Tìm thấy 4 kết quả trong 0.44284200668335 giây

Robot ghi hình cánh đồng dung nham 320.000m2 dưới biển

Khoa học sự sống

Dung nham phun trào từ núi lửa trên đảo La Palma chảy xuống Đại Tây Dương, tạo ra cấu trúc mới.

Chó không bơi chèo, mà chạy dưới nước

Khoa học sự sống

Bơi chèo kiểu chó, hay còn gọi là "bơi chó", là một trong những kiểu bơi cơ bản đầu tiên thường được dạy cho trẻ.

Âm nhạc trong sân khấu truyền thống

Nghệ thuật và Âm nhạc

Âm nhạc nói chung và âm nhạc trong sân khấu Tuồng nói riêng đều bắt nguồn từ cuộc sống lao động, các tập tục tôn giáo như: ma chay, tế lễ, diễn xướng dân gian.Cộng với âm nhạc cung đình được chắt lọc, nâng cao cho phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu, đặc trưng của nghệ thuật sân khấu mà hình thành nên.Đặc biệt là sân khấu Tuồng truyền thống. Giới thiệu đôi nét về âm nhạc trong sân khấu truyền thống. I. Nguồn gốc và vai trò âm nhạc trong sân khấu Tuồng: - Nguồn gốc hình thành: Âm nhạc nói chung và âm nhạc trong sân khấu Tuồng nói riêng đều bắt nguồn từ cuộc sống lao động, các tập tục tôn

Giới thiệu đôi nét về âm nhạc trong sân khấu Tuồng Bắc truyền thống

Nghệ thuật và Âm nhạc

Nguồn gốc và vai trò âm nhạc trong sân khấu tuồng - Nguồn gốc hình thành : Âm nhạc nói chung và âm nhạc trong sân khấu Tuồng nói riêng đều bắt nguồn từ cuộc sống lao động, các tập tục tôn giáo như : ma chay, tế lễ, diễn xướng dân gian. Cộng với âm nhạc cung đình được chắt lọc, nâng cao cho phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu, đặc trưng của nghệ thuật sân khấu mà hình thành nên. Đặc biệt là sân khấu Tuồng truyền thống. - Vai trò âm nhạc trong sân khấu Tuồng : Là sân khấu ca kịch có nhiều yếu tố nghệ thuật tham gia, trong đó âm nhạc giữ một vai trò hết sức quan trọng. Ngoài việc đệm