Danh sách bài viết

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Giáo dục và đào tạo

Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Giáo dục và đào tạo

Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Giáo dục và đào tạo

Thế nào là chất và lượng của sự vật và hiện tượng? Cho ví dụ? Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nào? Cho ví dụ?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Giáo dục và đào tạo

Trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? Tại sao?

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Giáo dục và đào tạo

Vận dụng quan điểm phủ định biện chứng để phân tích phản ứng trao đổi của axit Clo-hi-đric và xút sau đây:

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Giáo dục và đào tạo

Trong cuộc sống hàng ngày, ta cần phải phê bình và tự phê bình như thế nào mới phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng?

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Giáo dục và đào tạo

Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy giải thích quan điểm: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Giáo dục và đào tạo

Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy giải thích quan điểm: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Giáo dục và đào tạo

Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào giữ vai trò quyết định? Tại sao?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Giáo dục và đào tạo

Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào giữ vai trò quyết định? Tại sao?

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức

Giáo dục và đào tạo

Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức

Giáo dục và đào tạo

Em hãy phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người.

 1030 Đọc tiếp

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Giáo dục và đào tạo

Trong xã hội ta hiện nay, có một số người sống theo kiểu “Đèn nhà ai nhà nấy rạng”, em có nhận xét gì về cách sống này?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Giáo dục và đào tạo

Trong xã hội ta hiện nay, có một số người sống theo kiểu “Đèn nhà ai nhà nấy rạng”, em có nhận xét gì về cách sống này?

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Giáo dục và đào tạo

Hiện nay, trong học sinh có những bạn nam và nữ chơi thân với nhau và giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong hoạt động hàng ngày. Chúng ta có nên gán ghép và cho rằng hai bạn đó yêu nhau hay không? Theo em, ở lứa tuổi này đã nên yêu đương hay chưa? Vì sao?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Giáo dục và đào tạo

Hiện nay, trong học sinh có những bạn nam và nữ chơi thân với nhau và giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong hoạt động hàng ngày. Chúng ta có nên gán ghép và cho rằng hai bạn đó yêu nhau hay không? Theo em, ở lứa tuổi này đã nên yêu đương hay chưa? Vì sao?

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 13: Công dân với cộng đồng

Giáo dục và đào tạo

Hãy nêu ý nghĩa của các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao dưới đây? Những người thân thuộc phải biết giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, nếu không sẽ tổn hại cho nhau, là sự gắn bó khăng khít, ảnh hưởng lẫn nhau giữa những người có quan hệ gần gũi, thân thuộc.

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 13

Giáo dục và đào tạo

Hãy tìm hiểu về những hoạt động của lớp, trường, địa phương em thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta?

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Giáo dục và đào tạo

Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta? Anh trai Hùng có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ Hùng không muốn cho con đi nên đã bàn nhau tìm cách xin cho anh ở lại.

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 14

Giáo dục và đào tạo

Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Giáo dục và đào tạo

Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,... là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Giáo dục và đào tạo

Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,... là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?

Giải bài tập SGK GDCD 10 bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

Giáo dục và đào tạo

Thế nào là hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

Giáo dục và đào tạo

Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân? Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 1: Chí công vô tư

Giáo dục và đào tạo

Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó, em hiểu gì về Tô Hiến Thành?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 1: Chí công vô tư

Giáo dục và đào tạo

Trong tình huống trên, Bình có thể xử sự theo những cách nào? Em thấy cách xử sự nào là tốt nhất? Vì sao?

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 2: Tự chủ

Giáo dục và đào tạo

Hãy tự nhận xét xem bản thân em đã có tính tự chủ chưa. (Trước những khó khăn, xích mích, xung đột, em có giữ được bình tĩnh và thái độ ôn hoà, lễ độ khòng? Khi bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo, em có theo họ không? v.v). Hãy nêu một số tình huống đòi hỏi tính tự chủ mà em có thể gặp (ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng) và dự kiến cách ứng xử phù hợp?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 2: Tự chủ

Giáo dục và đào tạo

Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin biết điều chỉnh hành vi của mình.

  Trang trước  1 2 3, ... 10 11 12  Trang sau