Danh sách bài viết

Đề thi minh họa kì thi THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân Lần 3

Giáo dục và đào tạo

Khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều được thành lập doanh nghiệp là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực

Tổng hợp 50 câu trắc nghiệm: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Giáo dục và đào tạo

"Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có qui định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền." là một nội dung thuộc

Tổng hợp 50 câu trắc nghiệm: Pháp luật và đời sống

Giáo dục và đào tạo

Hình phạt trong pháp luật hình sự của các nước thể hiện “hậu quả pháp lý” nặng nề nhất mà chủ thể phải gánh chịu do hành vi vi phạm pháp luật gây ra thể hiện đặc trưng

Đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn Giáo dục công dân lần 9

Giáo dục và đào tạo

Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng

Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân lần 7

Giáo dục và đào tạo

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ là mọi công dân

Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân lần 6

Giáo dục và đào tạo

Đối tượng phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là những người:

Đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn Giáo dục công dân lần 4

Giáo dục và đào tạo

Việc mua, bán, đổi, liên quan đến tài sản chung, có giá trị lớn phải được bàn bạc, thỏa thuận giữa vợ chồng là nội dung bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây giữa vợ và chồng

Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân lần 3

Giáo dục và đào tạo

Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội và được coi là:

Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân lần 2

Giáo dục và đào tạo

Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

Đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn Giáo dục công dân

Giáo dục và đào tạo

Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào

Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân lần 1

Giáo dục và đào tạo

Tính quy phạm phổ biến làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật, vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định

Đề thi gdcd phần 6: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo

Giáo dục và đào tạo

Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả, mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng:

Đề thi gdcd phần 5: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Công dân bình đẳng về ......... là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo qui định của PL. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân

Đề thi gdcd phần 3: Pháp luật và đời sống

Giáo dục và đào tạo

Phương pháp quản lí XH một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng:

Đề thi gdcd phần 2: Pháp luật và đời sống

Giáo dục và đào tạo

Gia đình A lấn đất gia đình B, hành vi trên thuộc loại vi phạm pháp luật nào?

Đề thi gdcd phần 1: Pháp luật và đời sống

Giáo dục và đào tạo

Một trong những dấu hiệu cơ bản của hành vi vi phạm pháp luật là

  Trang trước  1 2 3 ... 10 11 12