Danh sách bài viết

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 3: Dân chủ và kỉ luật

Giáo dục và đào tạo

Theo em, để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải làm gì?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 3: Dân chủ và kỷ luật

Giáo dục và đào tạo

Em hãy quan sát cuộc sống xung quanh mình và nêu những biểu hiện thiếu dân chủ mà em biết?

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 4: Bảo vệ hòa bình

Giáo dục và đào tạo

Em hãy cùng các bạn trong nhóm lập kế hoạch và thực hiện một hoạt động bảo vệ hoà bình (ví dụ: biểu diễn văn nghệ; vẽ tranh về chủ đề hoà bình; giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế; viết thư bày tỏ tình đoàn kết với thanh, thiếu niên quốc tế; lên diễn đàn bày tỏ ý kiến, quan điểm của các em về chiến tranh và hoà bình, về một hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh,..).

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 4: Bảo vệ hòa bình

Giáo dục và đào tạo

Hùng là một học sinh có thân hình cao to trong lớp. Cậu ta hay tò chức nhóm bạn sang gây gổ với các bạn lớp khác. Có hôm, Hùng đánh một bạn bị chảy máu mũi, thầy hiệu trưởng phải gọi Hùng lên văn phòng để kiểm điểm, các thầy cô giáo rất lấy làm phiền lòng, còn các bạn trong lớp thì dần xa lánh Hùng.

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Giáo dục và đào tạo

Hãy sưu tầm các tranh ảnh, bài báo, băng hình,.. về những hoạt động thể hiện tình hữu nghị của nhân dân ta với nhân dân các nước khác và chia sẻ những thông tin đã sưu tầm được với các bạn trong tổ, trong lớp?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Giáo dục và đào tạo

Trường của Mai tổ chức Đêm văn hoá các dân tộc trên thế giới, nhưng Mai không tham dự. Các bạn trong tổ hỏi vì sao không tham gia thì Mai nói rằng Mai không thích, tham dự mất thời gian, ảnh hưởng tới học tập.

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Giáo dục và đào tạo

Qua các ảnh và thông tin trên, em có nhận xét gì về quan hệ hợp tác giữ nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là hợp tác cùng phát triển? Nêu ví dụ. Theo em, vì sao phải hợp tác quốc tế?

 1014 Đọc tiếp

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Giáo dục và đào tạo

Truyền thống yêu nước của dân tộc ta thể hiện như thế nào qua lời nói của Bác Hồ?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Giáo dục và đào tạo

Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Hãy nêu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà em biết?

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 8: Năng động, sáng tạo

Giáo dục và đào tạo

Em có nhận xét gì về việc làm của Ê-đi-xơn và Lê Thái Hoàng trong những câu chuyên trên ? Hãy tìm những chi tiết trong truyện thể hiện tính năng động, sáng tạo của họ.

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 8: Năng động, sáng tạo

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là năng động? Thế nào là sáng tạo? Nêu vi dụ về năng động, sáng tạo trong học tập hoặc trong công việc?

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Giáo dục và đào tạo

Qua câu chuyện trên, em có nhận xét gì về những việc làm của Giáo sư Lê Thế Trung?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Giáo dục và đào tạo

Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân, gia đình và xã hội?

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên

Giáo dục và đào tạo

Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Việt Nam sống có lí tưởng trong cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 9 bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên

Giáo dục và đào tạo

Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Việt Nam sống có lí tưởng trong cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Giáo dục và đào tạo

Hãy nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước qua bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Giáo dục và đào tạo

Em suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhân trong những trường hợp trên? Em quan niệm thế nào về tình yêu, về tuổi kết hôn, về trách nhiệm của vợ và chồng trong đời sống gia đình?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là hôn nhân? Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay được xây dựng theo những nguyên tắc cơ bản nào?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Giáo dục và đào tạo

Thế nào là tự do kinh doanh? Quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Giáo dục và đào tạo

Em hãy cho biết suy nghĩ của mình về việc làm của ông An? Bản cam kết giữa chị Ba và Giám đốc Công ti trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Giáo dục và đào tạo

Lao động có vai trò như thế nào đối với bản thân con người và xã hội? Hãy nêu nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là vi phạm pháp luật? Hãy nêu tên các loại vi phạm pháp luật. Cho ví dụ về mỗi loại.

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

Giáo dục và đào tạo

Theo em, những quy định trên thể hiện quyền gì của người dân? Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Giáo dục và đào tạo

Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung gì? Em hãy nêu ví dụ cụ thê về việc làm hoạt động báo vệ Tổ quốc?

Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật?

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Hãy nêu một số biểu hiện sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? Giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có mối quan hệ như thế nào?

Giải bài tập SGK GDCD 8 bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Giáo dục và đào tạo

Em có nhận xét gì về việc làm của quan Tuần phủ Nguyễn Quang Bích trong câu chuyện trên? Theo em, trong những trường hợp trên, hành động như thế nào được coi là đúng đắn, phù hợp? Vì sao?

  Trang trước  1 2 3, 4 ... 10 11 12  Trang sau