Danh sách bài viết

Quá trình hình thành Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam diễn ra như thế nào?

Cập nhật: 13/08/2020

Tại Việt Nam hoạt động BHTG công khai đã được khởi đầu bằng Quyết định 101/TCQĐ-BH ngày 1/2/1994 của Bộ Tài chính. Theo Quyết định này, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam lúc đó là Bảo Việt có trách nhiệm bảo hiểm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các QTDND. Tuy nhiên, hoạt động BHTG do Bảo Việt thực hiện trong giai đoạn này phát triển chậm và bộc lộ nhiều hạn chế, không đảm bảo các yếu tố quyết định thành công đối với hoạt động BHTG trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Cơ chế BHTG chính thức được triển khai cuối năm 1999 bằng việc Chính phủ ban hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 về BHTG và Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg về việc thành lập BHTGVN - tổ chức tài chính Nhà nước được giao thực hiện chính sách BHTG.   

Cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ ở khu vực từ đầu năm 1997 cùng với tốc độ mở cửa và hội nhập trong khu vực và trên thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố lòng tin của công chúng vào hoạt động ngân hàng. Về mặt pháp lý, Luật các TCTD năm 1997 quy định TCTD có trách nhiệm tham gia tổ chức bảo toàn hoặc BHTG. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thành lập tổ chức BHTG.

Trong bối cảnh đó, tổ chức BHTGVN với tên giao dịch quốc tế là Deposit Insurance of Vietnam (DIV) đã được thành lập theo Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg, ngày 09/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 07/7/2000. Đây là tổ chức được giao làm đầu mối triển khai hoạt động BHTG nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, hỗ trợ các TCTD gặp khó khăn, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Toàn cảnh bức tranh AI năm 2018

Tài Chính - Ngân hàng

Dưới đây là những gì đã xảy ra với thế giới AI trong năm 2018.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang hoạt động theo mô hình nào? Có chức năng gì?

Tài Chính - Ngân hàng

BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quá trình hình thành Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam diễn ra như thế nào?

Tài Chính - Ngân hàng

Quá trình hình thành Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam diễn ra như thế nào? Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Hạn mức trả tiền bảo hiểm là gì? Vì sao hạn mức trả tiền bảo hiểm nên được giới hạn?

Tài Chính - Ngân hàng

Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức BHTG trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG khi tổ chức đó được cơ quan chức năng xác định là lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả hoặc phá...

Sự khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại

Tài Chính - Ngân hàng

Sau đây là một số điểm khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm thương mại dựa trên các tiêu chí như tính chất hoạt động, cơ chế, hợp đồng, đối tượng bảo hiểm, người thụ hưởng v.v.

Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi là gì? Chức năng cơ bản và vai trò của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế?

Tài Chính - Ngân hàng

Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là định chế tài chính Nhà nước được giao thực hiện chính sách công về BHTG. Ở Việt Nam, tổ chức BHTG là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền...

Mục tiêu của chính sách bảo hiểm tiền gửi

Tài Chính - Ngân hàng

Tại mỗi quốc gia, chính sách BHTG được xây dựng nhằm hướng đến một hoặc nhiều mục tiêu khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể trong mỗi thời kỳ. Tuy vậy, có thể phân chia mục tiêu của chính sách BHTG thành 3 nhóm chính gồm:

Bảo hiểm tiền gửi là gì

Tài Chính - Ngân hàng

Luật BHTG tại Việt Nam quy định: BHTG là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được BHTG trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như thế nào?

Tài Chính - Ngân hàng

Cơ cấu tổ chức của BHTGVN được thực hiện theo các văn bản: Quyết định số 3090/QĐ-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam; Quyết định số 290/QĐ-BHTG ngày 19/09/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN về việc sửa tên Chi nhánh BHTGVN tại Hà Nội và...

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gì?

Tài Chính - Ngân hàng

Theo quy định tại Điều 9 Quyết định 1395/QĐ-TTg ban hành ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định Điều lệ về tổ chức hoạt động của BHTGVN thì BHTGVN có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau: