DMCA.com Protection Status
Danh sách bài viết
Xem: | Sắp xếp:
Tài Chính - Ngân hàng

Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi?

Điều 8, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về BHTG. NHNN chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về BHTG. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với NHNN thực hiện quản lý nhà nước về BHTG. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về BHTG tại địa phương.

Tài Chính - Ngân hàng

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gì?

Theo quy định tại Điều 9 Quyết định 1395/QĐ-TTg ban hành ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định Điều lệ về tổ chức hoạt động của BHTGVN thì BHTGVN có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau: “(1) Xây dựng chiến lược phát triển BHTG để NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện. (2) Kiến nghị, đề xuất với NHNN và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền  về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách về BHTG; ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động BHTG. (3) Cấp,

Tài Chính - Ngân hàng

Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như thế nào?

Cơ cấu tổ chức của BHTGVN được thực hiện theo các văn bản: Quyết định số 3090/QĐ-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam; Quyết định số 290/QĐ-BHTG ngày 19/09/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN về việc sửa tên Chi nhánh BHTGVN tại Hà Nội và thành lập thêm 02 Chi nhánh BHTGVN; Quyết định số 289/QĐ-BHTG ngày 19/05/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN về việc thành lập thêm 02 phòng ban tại Trụ sở chính BHTGVN. Tính đến 30 tháng 6 năm 2020, cơ cấu tổ chức của BHTGVN gồm có Hội đồng quản trị (tối đa 07 thành viên); Ban điều hành gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc (tối đa 06 Phó Tổng

Sức khỏe tâm thần

Tại sao bệnh nám da của bạn ngày càng trở lên tồi tệ hơn?

Tại sao bệnh nám da của bạn không thể được loại bỏ mà lại trở nên tồi tệ hơn? Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị đúng cách trong bài viết này

Tài Chính - Ngân hàng

Bảo hiểm tiền gửi là gì

Luật BHTG tại Việt Nam quy định: BHTG là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được BHTG trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản. Theo Hiệp hội BHTG Quốc tế (IADI), BHTG được hiểu là “một hệ thống được thiết lập để bảo vệ người gửi tiền khỏi những tổn thất về tiền gửi được bảo hiểm của họ trong trường hợp tổ chức nhận tiền gửi không thể hoàn thành các nghĩa vụ nợ theo cam kết đối với người gửi tiền”. Như vậy, có thể hiểu BHTG là một cam kết công khai của tổ chức BHTG về việc sẽ hoàn trả một

Tài Chính - Ngân hàng

Mục tiêu của chính sách bảo hiểm tiền gửi

Tại mỗi quốc gia, chính sách BHTG được xây dựng nhằm hướng đến một hoặc nhiều mục tiêu khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể trong mỗi thời kỳ. Tuy vậy, có thể phân chia mục tiêu của chính sách BHTG thành 3 nhóm chính gồm:Thứ nhất: Bảo vệ người gửi tiền, đối tượng có những hạn chế nhất định trong việc tiếp cận thông tin về điều hành và tình hình hoạt động của các tổ chức nhận tiền gửi.Thứ hai: Góp phần ổn định hệ thống các TCTD. Chính sách BHTG được sử dụng với mục đích tăng cường niềm tin công chúng, góp phần giảm thiểu đột biến rút tiền gửi, góp phần tạo cơ chế chính thức để xử lý các

Tài Chính - Ngân hàng

Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi là gì? Chức năng cơ bản và vai trò của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế?

Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là định chế tài chính Nhà nước được giao thực hiện chính sách công về BHTG. Ở Việt Nam, tổ chức BHTG là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Tài Chính - Ngân hàng

Sự khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại

Sau đây là một số điểm khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm thương mại dựa trên các tiêu chí như tính chất hoạt động, cơ chế, hợp đồng, đối tượng bảo hiểm, người thụ hưởng v.v.

Tài Chính - Ngân hàng

Hạn mức trả tiền bảo hiểm là gì? Vì sao hạn mức trả tiền bảo hiểm nên được giới hạn?

Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức BHTG trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG khi tổ chức đó được cơ quan chức năng xác định là lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả hoặc phá sản.

Tài Chính - Ngân hàng

Quá trình hình thành Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam diễn ra như thế nào?

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Tài Chính - Ngân hàng

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang hoạt động theo mô hình nào? Có chức năng gì?

BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Sức khỏe

Nâng cơ căng da mặt

Nâng cơ căng da mặt bằng chỉ collagen là bí kíp giữ mãi tuổi thanh xuân, công nghệ nâng cơ trẻ hóa số 1 thế giới nay đã xuất hiện tại Viện thẩm mỹ Y khoa Dr.Lena, giúp bạn xóa tan mọi nếp nhăn (những dấu hiệu của làn da lão hóa).Căng da mặt bằng chỉ là gì?Căng da mặt bằng chỉ là phương pháp làm đẹp, trẻ hóa da phổ biến từ lâu tại các Quốc gia đầu ngành thẩm mỹ như: Mỹ, Nhật, Hàn… Phương pháp này chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam vài năm trở lại đây nhưng cũng đã tạo nên một trào lưu mạnh mẽ, trở thành xu hướng thẩm mỹ mới của phái đẹp Việt.Căng da mặt bằng chỉ sinh học là kỹ thuật sử dụng sợi chỉ

Tài Chính - Ngân hàng

Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi?

Điều 8, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về BHTG. NHNN chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về BHTG. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với NHNN thực hiện quản lý nhà nước về BHTG. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về BHTG tại địa phương.

Tài Chính - Ngân hàng

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gì?

Theo quy định tại Điều 9 Quyết định 1395/QĐ-TTg ban hành ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định Điều lệ về tổ chức hoạt động của BHTGVN thì BHTGVN có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau: “(1) Xây dựng chiến lược phát triển BHTG để NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện. (2) Kiến nghị, đề xuất với NHNN và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền  về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách về BHTG; ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động BHTG. (3) Cấp,

Tài Chính - Ngân hàng

Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như thế nào?

Cơ cấu tổ chức của BHTGVN được thực hiện theo các văn bản: Quyết định số 3090/QĐ-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam; Quyết định số 290/QĐ-BHTG ngày 19/09/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN về việc sửa tên Chi nhánh BHTGVN tại Hà Nội và thành lập thêm 02 Chi nhánh BHTGVN; Quyết định số 289/QĐ-BHTG ngày 19/05/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN về việc thành lập thêm 02 phòng ban tại Trụ sở chính BHTGVN. Tính đến 30 tháng 6 năm 2020, cơ cấu tổ chức của BHTGVN gồm có Hội đồng quản trị (tối đa 07 thành viên); Ban điều hành gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc (tối đa 06 Phó Tổng

Sức khỏe tâm thần

Tại sao bệnh nám da của bạn ngày càng trở lên tồi tệ hơn?

Tại sao bệnh nám da của bạn không thể được loại bỏ mà lại trở nên tồi tệ hơn? Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị đúng cách trong bài viết này

Tài Chính - Ngân hàng

Bảo hiểm tiền gửi là gì

Luật BHTG tại Việt Nam quy định: BHTG là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được BHTG trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản. Theo Hiệp hội BHTG Quốc tế (IADI), BHTG được hiểu là “một hệ thống được thiết lập để bảo vệ người gửi tiền khỏi những tổn thất về tiền gửi được bảo hiểm của họ trong trường hợp tổ chức nhận tiền gửi không thể hoàn thành các nghĩa vụ nợ theo cam kết đối với người gửi tiền”. Như vậy, có thể hiểu BHTG là một cam kết công khai của tổ chức BHTG về việc sẽ hoàn trả một

Tài Chính - Ngân hàng

Mục tiêu của chính sách bảo hiểm tiền gửi

Tại mỗi quốc gia, chính sách BHTG được xây dựng nhằm hướng đến một hoặc nhiều mục tiêu khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể trong mỗi thời kỳ. Tuy vậy, có thể phân chia mục tiêu của chính sách BHTG thành 3 nhóm chính gồm:Thứ nhất: Bảo vệ người gửi tiền, đối tượng có những hạn chế nhất định trong việc tiếp cận thông tin về điều hành và tình hình hoạt động của các tổ chức nhận tiền gửi.Thứ hai: Góp phần ổn định hệ thống các TCTD. Chính sách BHTG được sử dụng với mục đích tăng cường niềm tin công chúng, góp phần giảm thiểu đột biến rút tiền gửi, góp phần tạo cơ chế chính thức để xử lý các

Tài Chính - Ngân hàng

Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi là gì? Chức năng cơ bản và vai trò của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế?

Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là định chế tài chính Nhà nước được giao thực hiện chính sách công về BHTG. Ở Việt Nam, tổ chức BHTG là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Tài Chính - Ngân hàng

Sự khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại

Sau đây là một số điểm khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm thương mại dựa trên các tiêu chí như tính chất hoạt động, cơ chế, hợp đồng, đối tượng bảo hiểm, người thụ hưởng v.v.

Tài Chính - Ngân hàng

Hạn mức trả tiền bảo hiểm là gì? Vì sao hạn mức trả tiền bảo hiểm nên được giới hạn?

Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức BHTG trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG khi tổ chức đó được cơ quan chức năng xác định là lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả hoặc phá sản.

Tài Chính - Ngân hàng

Quá trình hình thành Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam diễn ra như thế nào?

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Tài Chính - Ngân hàng

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang hoạt động theo mô hình nào? Có chức năng gì?

BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Sức khỏe

Nâng cơ căng da mặt

Nâng cơ căng da mặt bằng chỉ collagen là bí kíp giữ mãi tuổi thanh xuân, công nghệ nâng cơ trẻ hóa số 1 thế giới nay đã xuất hiện tại Viện thẩm mỹ Y khoa Dr.Lena, giúp bạn xóa tan mọi nếp nhăn (những dấu hiệu của làn da lão hóa).Căng da mặt bằng chỉ là gì?Căng da mặt bằng chỉ là phương pháp làm đẹp, trẻ hóa da phổ biến từ lâu tại các Quốc gia đầu ngành thẩm mỹ như: Mỹ, Nhật, Hàn… Phương pháp này chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam vài năm trở lại đây nhưng cũng đã tạo nên một trào lưu mạnh mẽ, trở thành xu hướng thẩm mỹ mới của phái đẹp Việt.Căng da mặt bằng chỉ sinh học là kỹ thuật sử dụng sợi chỉ