Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Cập nhật: 15/12/2022

Câu 1. Trong các loại tế bào dưới đây, tế bào nào dài nhất ?

A. Tế bào mô phân sinh ngọn

B. Tế bào sợi gai

C. Tế bào thịt quả cà chua

D. Tế bào tép bưởi

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Chiều dài tế bào sợi gai là dài nhất 550mm – Bảng SGK – trang 24

Câu 2. Trong cấu tạo của tế bào thực vật, bào quan nào thường có kích thước rất lớn, nằm ở trung tâm tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu ?

A. Nhân      B. Không bào

C. Ti thể      D. Lục lạp

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Quan sát hình 7.4 - SGK trang 24

Câu 3. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào là ranh giới trung gian giữa vách tế bào và chất tế bào ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Màng sinh chất

D. Lục lạp

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Quan sát hình 7.4 Màng sinh chất nằm giữa tế bào chất và vách tế bào - SGK trang 24

Câu 4. Dịch tế bào nằm ở bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Màng sinh chất

D. Lục lạp

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: 2. Cấu tạo tế bào: Không bào chứa dịch tế bào - SGK trang 24

Câu 5. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Chất tế bào

B. Vách tế bào

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: 2. Cấu tạo tế bào - SGK trang 24

Câu 6. Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật ?

1. Chất tế bào

2. Màng sinh chất

3. Vách tế bào

4. Nhân

A. 3      B. 2

C. 1      D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Ở tế bào động vật không có vách tế bào mà chỉ có ở tế bào thực vật (giúp chúng có hình dạng nhất định

Câu 7. Lục lạp hàm chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Chất tế bào

B. Vách tế bào

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Chất tế bào là chất keo lỏng, chứa các bào quan như lục lạp…

Câu 8. Các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Vách tế bào

D. Màng sinh chất

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vách tế bào giúp tế bào có hình dạng nhất định

Câu 9. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : ... là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

A. Bào quan

B. Mô

C. Hệ cơ quan

D. Cơ thể

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Phần ghi nhớ - SGK trang 25

Câu 10. Ai là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của tế bào ?

A. Antonie Leeuwenhoek

B. Gregor Mendel

C. Charles Darwin

D. Robert Hook

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Phần em có biết? - SGK trang 25

Nguồn: https://vietjack.com/ /