Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Cập nhật: 14/12/2022

Câu 1. Chồi nách của cây được phân chia làm 2 loại, đó là

A. chồi hoa và chồi lá.

B. chồi ngọn và chồi lá.

C. chồi hoa và chồi ngọn.

D. chồi lá và chồi thân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Chồi nách gồm chồi hoa và chồi lá – SGK trang 43

Câu 2. Chồi hoa sẽ phát triển thành

A. lá hoặc cành mang hoa.

B. cành mang lá hoặc cành mang hoa.

C. hoa hoặc cành mang hoa.

D. lá hoặc hoa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Chồi hoa sẽ phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa.

Câu 3. Chồi lá sẽ phát triển thành

A. hoa.

B. cành mang lá.

C. lá.

D. cành mang hoa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Chồi lá sẽ phát triển cành mang lá.

Câu 4. Cây thân gỗ và cây thân cột khác nhau chủ yếu ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Độ cứng của thân

C. Thời gian sống

D. Khả năng phân cành

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Thân gỗ: cứng, cao, có cành. Thân cột: cứng, cao, không cành – SGK trang 44

Câu 5. Cây nào dưới đây leo bằng thân quấn ?

A. Gấc

B. Mồng tơi

C. Cà chua

D. Mướp đắng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thân leo: leo bằng thân quấn như cây đậu, cây rau mồng tơi.

Câu 6. Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có thân cột ?

1. Xoài

2. Tuế

3. Bạch đàn

4. Khoai tây

5. Cau

6. Si

A. 5      B. 4

C. 3      D. 2

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cây thân cột – thân cứng, cao, không cành: tuế, cau

Câu 7. Dựa vào vị trí của thân trên mặt đất, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

A. Hành hoa      B. Dừa

C. Phượng vĩ      D. Rau má

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Thân cây ở trên mặt đất: hành hoa, dừa, phượng vĩ. Thân cây bò lan sát mặt đất: rau má.

Câu 8. Cây thân bò có đặc điểm nào sau đây ?

A. Mềm yếu, bò lan sát mặt đất

B. Có tua cuốn phát triển mạnh

C. Cứng, cao, có cành

D. Có giác mút đâm sâu vào lòng đất

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Cây thân bò - Thân cây bò lan sát mặt đất

Câu 9. Nhóm nào dưới đây gồm những cây thân gỗ ?

A. Nhài, dâu tây, đậu đen, vừng.

B. Tre, mía, mao lương, xương rồng.

C. Chò, giáng hương, phi lao, xà cừ.

D. Ngô, chuối, dưa chuột, bằng lăng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cây thân gỗ - thân cây cứng, cao, có cành: chò, giáng hương, phi lao, xà cừ.

Câu 10. Cây nào dưới đây không leo bằng thân quấn, cũng không leo bằng tua cuốn ?

A. Đậu ván

B. Trầu không

C. Đậu Hà Lan

D. Mướp hương

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cây trầu không - không leo bằng thân quấn, cũng không leo bằng tua cuốn mà bằng rễ móc

Nguồn: https://vietjack.com/ /