Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Cập nhật: 14/12/2022

Câu 1. Để nhận biết khả năng hút nước và muối khoáng của thực vật, ta nên chọn những cành hoa có bông màu gì ?

A. Màu đỏ      B. Màu trắng

C. Màu tím      D. Màu vàng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Để nhận biết khả năng hút nước và muối khoáng của thực vật, ta nên chọn những cành hoa có bông màu trắng: hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng...

Câu 2. Khi cắm một cành hoa trắng vào dung dịch coban thì sau một thời gian, màu sắc của cánh hoa sẽ thay đổi như thế nào ?

A. Cánh hoa chuyển sang màu tím

B. Cánh hoa chuyển sang màu hồng

C. Cánh hoa chuyển sang màu đỏ

D. Cánh hoa chuyển sang màu xanh

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Dung dịch coban có màu xanh, vì vậy khi cắm một cành hoa trắng sau 1 thời gian hoa màu trắng sẽ chuyển màu xanh.

Câu 3. Khi lấy cành của cây thân gỗ và tiến hành bóc một khoanh vỏ thì sau một thời gian sẽ xuất hiện hiện tượng gì tại vị trí này ?

A. Phần mép vỏ ở phía dưới phình to ra

B. Phần mép vỏ ở phía trên phình to ra

C. Mép vỏ ở phía trên và phía dưới phần vỏ bị bóc đều phình to ra

D. Phần thân đã bị bóc vỏ bị phình to ra

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Khi lấy cành của cây thân gỗ và tiến hành bóc một khoanh vỏ thì sau một thời gian sẽ thấy phần mép vỏ ở phía trên phình to ra – Hình 17.2 SGK trang 55

Câu 4. Ở thực vật, nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ

A. mạch gỗ.      B. mạch rây.

C. tế bào kèm.      D. đai Caspari.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.

Câu 5. Cây nào dưới đây thường được trồng bằng cách chiết cành ?

A. Cây nhãn      B.Cây chuối

C. Cây giang      D. Cây hành

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nhân dân ta thường chiết cành để nhân giống nhanh cây ăn quả như: cam, bưởi, nhãn, vải, hồng xiêm…

Câu 6. Mạch rây có chức năng chủ yếu là gì ?

A. Vận chuyển nước

B.Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

C. Tổng hợp chất hữu cơ

D. Vận chuyển muối khoáng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mạch rây có chức năng vận chuyển chất hữu cơ khắp cơ thể thực vật

Câu 7. Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất dinh dưỡng từ rễ lên thân ở thực vật ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Phần mép vỏ phía trên bị phình to sau khi ta cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân

C. Hiện tượng lá cây bị héo quắt do Mặt Trời đốt nóng

D. Nhựa rỉ ra từ gốc cây bị chặt bỏ thân

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Khi chặt cây, chúng ta thấy hiện tượng gốc cây rỉ nhựa. Điều này cho thấy, cây vận chuyển chất dinh dưỡng từ rễ lên cây.

Câu 8. Một cành hoa bị héo, sau khi ngâm trong nước, hoa bỗng tươi trở lại. Hiện tượng trên phản ánh vai trò của bộ phận nào đối với đời sống thực vật ?

A. Mạch rây      B. Mạch gỗ

C. Ruột      D. Nội bì

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Khi hoa bị héo mà ngâm vào nước thấy hiện tượng hoa tươi trở lại cho thấy vai trò vận chuyển nước và muối khoáng từ cành hoa lên bông hoa nhờ mạch gỗ.

Câu 9. Trong cơ thể thực vật, thành phần nào dưới đây được vận chuyển chủ yếu nhờ mạch rây ?

A. Muối khoáng

B. Nước

C. Chất hữu cơ

D. Tất cả các phương án đưa ra

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mạch gỗ có vai trò vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá. Mạch rây có vai trò vận chuyển chất hữu cơ trong cây.

Câu 10. Ở thực vật, sự vận chuyển chất nào dưới đây thường diễn ra ngược chiều trọng lực ?

A. Chất hữu cơ và muối khoáng

B. Nước và muối khoáng

C. Chất hữu cơ và nước

D. Nước, chất hữu cơ và muối khoáng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Trong cây, mạch gỗ có vai trò vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và ngược chiều trong lực.

Nguồn: https://vietjack.com/ /