Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 21: Quang hợp

Cập nhật: 14/12/2022

Câu 1. Trong quá trình quang hợp, lá nhả ra loại khí nào ?

A. Khí hiđrô      B. Khí nitơ

C. Khí ôxi      D. Khí cacbônic

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Ghi nhớ - SGK trang 70

Câu 2. Trong cơ thể thực vật, bộ phận nào chuyên hoá với chức năng chế tạo tinh bột ?

A. Hoa      B. Rễ

C. Lá      D. Thân

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Lá cây thực hiện quá trình quang hợp để chế tạo tinh bột từ nước, khí cacb ônic và ánh sáng – SGK trang 69, 70

Câu 3. Thành phần nào dưới đây không tham gia trực tiếp vào quá trình quang hợp của thực vật ?

A. Không bào      B. Lục lạp

C. Nước      D. Khí cacbônic

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi – SGK trang 72.

Câu 4. Điều kiện cần để lá cây có thể quang hợp được khi có đầy đủ các nguyên liệu là gì ?

A. Nhiệt độ thấp

B. Có ánh sáng

C. Độ ẩm thấp

D. Nền nhiệt cao

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Điều kiện cần để lá cây có thể quang hợp được khi có đầy đủ các nguyên liệu là có ánh sáng.

Câu 5. Thân non của cây (có màu xanh lục) có quang hợp được không ? Vì sao ?

A. Không. Vì thân non chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng.

B. Có. Vì thân non cũng chứa chất diệp lục như lá cây.

C. Có. Vì thân non cũng được cung cấp đầy đủ nước và muối khoáng.

D. Không. Vì quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở lá cây.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thân non của cây (có màu xanh lục) có quang hợp được. Vì thân non cũng chứa chất diệp lục như lá cây.

Câu 6. Chất nào dưới đây là nguyên liệu của quá trình quang hợp ở thực vật ?

A. Khí cacbônic      B. Khí ôxi

C. Tinh bột      D. Vitamin

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nguyên liệu của quá trình quang hợp ở thực vật là khí cacbônic, nước, ánh sáng.

Câu 7. Cho một cành rong đuôi chó vào bình chứa nước. Đổ đầy nước vào một ống nghiệm sau đó úp ngược ống nghiệm vào cành rong đuôi chó sao cho không có bọt khí lọt vào. Để bình nước này ra chỗ có nắng thì sau một thời gian, người ta quan sát thấy hiện tượng gì ?

A. Chất kết tủa màu trắng dần xuất hiện ở đáy ống nghiệm

B. Nước trong bình chuyển dần sang màu hồng nhạt

C. Nước trong ống nghiệm chuyển màu xanh thẫm.

D. Bọt khí nổi lên và khí dần chiếm chỗ nước trong ống nghiệm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Thí nghiệm: Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột – SGK trang 69.

Câu 8. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta lại thả thêm rong rêu ?

A. Tất cả các phương án đưa ra.

B. Vì quá trình quang hợp của rong rêu sẽ thải khí ôxi, giúp hoạt động hô hấp của cá diễn ra dễ dàng hơn.

C. Vì rong rêu có tác dụng ức chế sự phát triển của các vi sinh vật gây hại cho cá.

D. Vì rong rêu là thức ăn chủ yếu của cá cảnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta lại thả thêm rong rêu. Vì rêu sẽ thải khí ôxi trong quá trình quang hợp, giúp hoạt động hô hấp của cá diễn ra dễ dàng hơn.

Câu 9. Để quang hợp ở cây xanh diễn ra thuận lợi, chúng ta cần lưu ý điều nào dưới đây ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng

C. Tưới tiêu hợp lý

D. Bón phân cho cây (bón lót, bón thúc)

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Để quang hợp ở cây xanh diễn ra thuận lợi, chúng ta cần trông cây ở nơi có ánh sáng, bón phân và tưới tiêu hợp lí.

Câu 10. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Từ tinh bột cùng …, lá cây còn chế tạo được nhiều loại hữu cơ khác cần thiết cho cây.

A. muối khoáng      B. nước

C. ôxi      D. vitamin

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Từ tinh bột cùng muối khoáng, lá cây còn chế tạo được nhiều chất hữu cơ khác cần thiết cho cây – Ghi nhớ - SGK trang 72.

Nguồn: https://vietjack.com/ /