Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Cập nhật: 14/12/2022

Câu 1. Cây nào dưới đây là cây ưa sáng ?

A. Diếp cá      B. Chua me

C. Bạch đàn      D. Lá lốt

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cây ưa sống ở nơi có ánh sáng mạnh như phi lao, thông, xà cừ, lúa, ngô, khoai…

Câu 2. Cây nào dưới đây thường sống dưới bóng các cây khác ?

A. Lúa      B. Lê gai

C. Phi lao      D. Rau má

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Những cây ưa bóng râm, hay dưới tán cây khác là các cây ưa bóng: lá lốt, rau má…

Câu 3. Trong cơ thể thực vật, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất về khối lượng ?

A. Nước      B. Muối khoáng

C. Tinh bộ      D. Vitamin

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Trong cơ thể thực vật, nước chiếm nhiều nhất trong cây, là nguyên liệu cần cho cây quang hợp, phương tiện vận chuyển các chất trong cây và tham gia điều hòa nhiệt độ của cây.

Câu 4. Nhiệt độ thích hợp nhất cho quá trình quang hợp của cây xanh là bao nhiêu ?

A. 10-15oC      B. 20-30oC

C. 30-40oC      D. 25-40oC

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Quang hợp của cây chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình từ 20 – 300C – SGK trang 75.

Câu 5. Tại sao trong sản xuất nông nghiệp, muốn cây cho năng suất cao thì chúng ta không nên trồng với mật độ quá dày ?

A. Vì trồng cây quá dày sẽ làm cản trở khả năng hút nước và muối khoáng của cây.

B. Vì trồng cây quá dày sẽ khiến cho cây sinh trưởng, phát triển kém do phải san sẻ nguồn ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng cho các cây mọc lân cận.

C. Vì khi trồng cây quá dày, các cây gần nhau sẽ có hiện tượng liền rễ và cây bị bệnh dễ phát tán tác nhân gây bệnh cho những cây xung quanh.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Trong sản xuất nông nghiệp, muốn cây cho năng suất cao thì chúng ta không nên trồng với mật độ quá dày vì sẽ làm cho cây sinh trưởng, phát triển kém do hạn hẹp về nguồn ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng.

Câu 6. Loại thực phẩm nào dưới đây được tạo ra nhờ hoạt động quang hợp của cây xanh ?

1. Xúc xích

2. Khoai tây

3. Cà rốt

4. Hạt sen

5. Ngô

6. Nấm hương

A. 2, 3, 4, 5

B. 1, 2, 3, 4, 5

C. 2, 3, 4, 5, 6

D. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Loại thực phẩm được tạo ra nhờ hoạt động quang hợp của cây xanh là: Khoai tây, cà rốt, hạt sen, ngô. Nấm là nhóm thực vật không quang hợp, xúc xích là sản phẩm làm từ thịt.

Câu 7. Quang hợp ở cây xanh có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người và động vật ?

A. Cung cấp ôxi cho hoạt động hô hấp của sinh vật, điều hoà khí hậu thông qua việc cân bằng hàm lượng khí ôxi và khí cacbônic trong khí quyển.

B. Cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho người và động vật: lá, củ, hạt,…

C. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp: sắn, cà phê,…

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Quang hợp ở cây xanh có ý nghĩa: Cung cấp ôxi cho hoạt động hô hấp của sinh vật, điều hoà khí hậu, cung cấp nguồn thức ăn cho người và động vật: lá, củ, hạt,… cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp: sắn, cà phê,…

Câu 8. Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Hằng năm, giới Thực vật trên Trái Đất chế tạo ra khoảng … tỉ tấn chất hữu cơ.

A. 550      B. 750

C. 150      D. 450

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Hằng năm, giới Thực vật trên Trái Đất chế tạo ra khoảng 450 tỉ tấn chất hữu cơ, khoảng 70 tấn cho mỗi người – Em có biết? SGK trang 76

Câu 9. Trong các yếu tố dưới đây, có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở cây xanh ?

1. Ánh sáng

2. Nhiệt độ

3. Nước

4. Hàm lượng khí cacbônic

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi. Ngoài ra, quang hợp của cây chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình từ 20 – 300C.

Câu 10. Nhóm nào dưới đây gồm những cây ưa bóng ?

A. Ngô, dứa, cải thảo, thìa là

B. Rau bợ, chua me, khoai tây, đậu xanh

C. Xà cừ, xương rồng, thanh long, rau má

D. Trầu không, hoàng tinh, diếp cá, lá lốt

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Nhóm thực vật gồm những cây ưa bóng: trầu không, hoàng tinh, diếp cá, lá lốt. Chúng sống ở nơi râm mát hoặc dưới tán cây khác.

Nguồn: https://vietjack.com/ /