Danh sách bài viết

Thủy quyển

Cập nhật: 31/12/2017

Thủy quyển

 

Thủy quyển (thủy, phiên âm Hán Việt của , nghĩa là nước) trong địa vật lý, được mô tả như là khối lượng chung của nước được tìm thấy dưới, trên bề mặt cũng như trong khí quyển của hành tinh.

Vòng tuần hoàn của nước.

Trên Trái ĐấtVòng tuần hoàn nước là quá trình lưu chuyển của nước trong thủy quyển. Nó bao gồm nước có dưới bề mặt Trái Đất, trong các lớp đất, đá thạch quyển (tức nước ngầm), nước trong cơ thể động vật và thực vật (sinh quyển), nước bao phủ trên bề mặt Trái Đất trong các dạng lỏng và rắn, cũng như nước trong khí quyển trong dạng hơi nước, các đám mây và các dạng mưatuyếtmưa đásương.

Nguồn: / 0

Tags : bao gồm