Danh sách bài viết

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) - Thử nghiệm đối với dữ liệu khí tượng thủy văn

Trái đất và Địa lý

Dữ liệu lớn (Big Data) là một trong số các lĩnh vực của công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang có tầm ảnh hưởng rộng khắp. Trong doanh nghiệp, dữ liệu lớn đã được khai thác sử dụng phục vụ việc dự đoán xu hướng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có, tạo ra sản phẩm mới hoặc tìm hiểu về hành vi khách hàng. Trong cơ quan nhà nước, việc khai thác sử dụng dữ liệu lớn cũng là xu thế của Chính phủ nhiều nước để phục vụ công tác quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

1 2 3 ... 67 68 69  Trang sau