Danh sách bài viết

Phép cộng

Toán học

Phép cộng là khi thêm vào (bớt ra) ở một, hai hay nhiều số hạng bao nhiêu đơn vị thì tổng sẽ tăng (giảm) bấy nhiêu đơn vị.

Bài kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 9 trường THCS Nguyễn Siêu - Hà Nội

Toán học

Cho hình vuông ABCD. Vẽ (D; DC) và (O) đường kính BC, chúng cắt nhau tại 1 điểm thứ 2 là E. Tia CE cắt AB tại M, tia BE cắt AD tại N. Chọn đáp án sai

Mặt cầu - khối cầu

Toán học

- Định nghĩa mặt cầu: Tập hợp các điểm trong không gian cách điểm O cố định 1 khoảng R không đổi gọi là mặt cầu có tâm là O và bán kính bằng R

Đề thi môn toán lớp 7 mối quan hệ trong tam giác

Toán học

Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Cho Nhấp chuột và kéo để di chuyển . Số đo của góc AHB là.

Phương trình mặt phẳng

Toán học

  Vecto(overrightarrow{n}) ≠ 0 gọi là vecto pháp tuyến của mặt phẳng (α) nếu giá của(overrightarrow{n})vuông góc với mặt phẳng (α)   Rõ ràng nếu(overrightarrow{n}) là vecto pháp tuyến của mp(α) thì k(overrightarrow{n}) (k≠0) cũng là vecto pháp tuyến của mp(α)     Trong không gian Oxyz  cho mp(α) đi qua điểm M0(x0;y0;z0) và có vecto pháp tuyến(overrightarrow{n})(A;B;C). Vì (overrightarrow{n}) ≠0 nên A2+B2+C2>0. Điều kiện cần và đủ để điểm M(x;y;z)thuộc mp(α) là:   A(x−x0)+B(y−y0)+C(z−z0)=0(1)      Nếu đặt D=−(Ax0+By0+Cz0) Phương trình (1) trở thành: Ax+By+Cz+D=0 trong đó A2+B2+C2>0       (2) Phương trình (2) gọi là phương trình tổng quát của mp(α) hay nói gọn là phương trình mp(α)  

Hệ thức lượng trong tam giác

Toán học

Hệ thức lượng trong tam giác trong tam giác ABC,  với BC = a , CA = b , AB = c

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm học 2019-2020 Môn Toán trường THPT chuyên Bắc Ninh

Toán học

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi B', C' lần lượt là trung điểm của AB, AC. Khi đó tỉ số thể tích của tứ diện AB'C'D và ABCD bằng

Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn toán lớp 3 Trường nguyễn Du

Toán học

Năm nay anh 14 tuổi. Tuổi em nhiều hơn một nửa tuổi anh là 2 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi anh gấp đôi tuổi em?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình môn Toán

Toán học

Người ta xây một cái bể đựng nước không có nắp là một hình lập phương với cạnh đo phía ngoài bằng 2m. Bề dày của đáy bằng bề dày các mặt bên bằng 5cm (hình vẽ). Bể chứa được tối đa số lít nước là:

Đề thi Toán Học tổng hợp lớp 7 (Đề 3)

Toán học

Cho biết 1 inh sơ = 2,54 cm .Vậy Ti vi loại 17 inh sơ , thì đường chéo màn hình khoảng

Bất phương trình

Toán học

Bất phương trình được định nghĩa thông qua khái niệm hàm mệnh đề (mệnh đề chứa biến). Bài này trình bày một cách đơn giản nhất về các bất phương trình.

Mẫu số liệu

Toán học

Một tập con hữu hạn các đơn vị điều tra gọi là một mẫu.Tập hợp các số liệu thu được sau khi điều tra trên mẫu gọi là mẫu số liệu

Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Toán học

1.Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang    .Định nghĩa 1 : Đường thẳng y=y0 được gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt là tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y=f(x). nếu limx→ +∞f(x)=y0 hoặc  limx→ −∞f(x)=y0

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10

Toán học

Tất cả giá trị của m để phương trình (m-3)x2 + (m+3)x - (m+1) = 0 có nghiệm là 

Đề thi toán lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng

Toán học

Với giá trị nào của m thì hệ .có nghiệm là (3; -1)

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Toán học

Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của - 3 là:

 1010 Đọc tiếp

Đề thi môn toán lớp 7 Kiểm tra tập hợp Q số hữu tỉ

Toán học

Cho Nhấp chuột và kéo để di chuyển a và b cùng dấu thì:

Hai đườn thẳng song song

Toán học

Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung.

1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau