Danh sách bài viết

Sengai Gibon: Nghệ Thuật Nhật Bản Và Phật Giáo Lâm Tế

Cập nhật: 20/07/2020

Dân Nguyễn (Dịch từ Modern Tokyo Times)

 

Sengai thuộc trường phái Lâm Tế của Phật giáo Nhật Bản và đúng với bản chất cá nhân rất đáng chú ý này, ông chú tâm vào nghệ thuật ở những giai đoạn sau của cuộc đời mình. Tất nhiên, nghệ thuật luôn hiện hữu bên trong tâm hồn ông nhưng ở những giai đoạn đầu của đời mình, Sengai dành nhiều sự quan tâm hơn đến những vấn đề tâm linh liên quan đến Phật giáo.

 

Sengai Gibon (1750-1837) là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử và nghệ thuật Nhật Bản. Đánh giá này dựa trên cống hiến nghệ thuật, tâm linh và cách tiếp cận độc đáo của ông đối với cuộc sống.

 

Sengai thuộc trường phái Lâm Tế của Phật giáo Nhật Bản và đúng với bản chất cá nhân rất đáng chú ý này, ông chú tâm vào nghệ thuật ở những giai đoạn sau của cuộc đời mình. Tất nhiên, nghệ thuật luôn hiện hữu bên trong tâm hồn ông nhưng ở những giai đoạn đầu của đời mình, Sengai dành nhiều sự quan tâm hơn đến những vấn đề tâm linh liên quan đến Phật giáo.

16-h02

Tính chất cá nhân này của Sengai Gibon còn thể hiện ở chỗ ông đã dồn sức vào nghệ thuật từ một thế giới bên ngoài độc đáo đối với những cạm bẫy của nền văn hóa cấp cao (thượng văn hóa – ND). Với thực tế này, sự hài hước (humor) trở nên hợp nhất trong nghệ thuật, triết học của ông và chúng đều đi theo con đường đúng đắn. Tuy nhiên, cũng giống như chánh đạo trong Phật giáo – hay ở bất cứ một tôn giáo lớn nào – ông đã đặt đức hạnh tốt đẹp này trên ý chí tự do, tư tưởng khái niệm thay thế và thách thức cá nhân chứng kiến hiện thực thông qua cách nhìn phi hiện thực.

 

Thực vậy, có thể đó là bức trang rộng lớn hơn chứ không phải là những khái niệm được nhấn mạnh trước tiên bởi Sengai Gibon. Tương tự như vậy, nền văn hóa cấp cao mà ông đã cố gắng tránh bỏ có thể đã vật chất hóa chính nó trong thế giới nghệ thuật và văn học.

 

Phật giáo Lâm Tế rất quan trọng đối với tính cá nhân hấp dẫn này và nó có thể được cảm nhận sâu sắc bởi những độc giả ẩn tàng của ông. Vì không như giới nghệ sĩ và các tầng lớp khác của xã hội, Sengai Gibon tập trung tiếp cận với tất cả mọi lớp người từ mọi tầng lớp xã hội. Vì vậy, những đề tài về sự giản dị và hài hước cho phép con người Phật giáo tận tụy này (tức Sengai) kết nối với những cá thể khác thông qua thế giới nghệ thuật.

 

Không ai sẽ biết cụ thể những đỉnh cao nghệ thuật thực sự mà Sengai Gibon đã đóng góp dựa trên các motif, chủ đề và phương pháp mà ông thực hiện trong nghệ thuật.

 

Sengai Gibon vẫn nằm ngoài giới học thuật và các trường phái nghệ thuật trong thời kì của ông. Thay vào đó, tình yêu của ông đối với Phật giáo đã thay thế cõi tầm thường, dẫn đến một tinh thần tự do đầy mê say – người hiểu được những khoảnh khắc thoáng qua của thời gian nhưng hợp nhất nó với một sự tìm kiếm vĩnh hằng đối với sự giác ngộ.

Nguồn: / 0

Một số vấn đề tư tưởng vua Trần Nhân Tông (P.2)

Tôn giáo

Sự hưng thịnh của Phật giáo cho đến cuối thế kỷ thứ 14, khi nhà Trần đã suy vong, chắc chắn đã xuất phát từ hệ tư tưởng Cư trần lạc đạo vừa nói. Phật giáo không dành riêng cho một bộ phận những người tu hành, cũng chẳng phải riêng một bộ phận quý tộc...

Tìm hiểu đường lối thực hành Thiền phái Trúc Lâm

Tôn giáo

Trước nhất muốn xác định cách tu tập của dòng thiền Trúc Lâm, thì chúng ta ngược dòng lịch sử để dẫn chứng.

Một số vấn đề tư tưởng vua Trần Nhân Tông (P.1)

Tôn giáo

Vua Trần Nhân Tông đã sống cuộc đời oanh liệt và hoành tráng, có những đóng góp to lớn và thiết thực cho dân tộc và Phật giáo. Thế thì, vua đã sống và hành động theo hướng nào, dưới sự tác động của những suy nghĩ tư tưởng gì?

Phật giáo thời Lý và những ảnh hưởng trong đời sống tinh thần ở làng xã

Tôn giáo

Giáo lý Phật giáo đồng nhất bản chất của thế giới vật chất với bản thể con người, do đó, Phật giáo thời Lý có chung một phương pháp khi xem xét con người và xem xét vũ trụ: sự vận động của vũ trụ phải nằm trong trạng thái cân bằng, và vận động của tư...

Thiền Sư Pháp Loa và Pháp Chỉ thẳng

Tôn giáo

Thiền sư Pháp Loa dạy: "Mọi người nếu hướng vào Đệ nhất nghĩa mà nói thì suy nghĩ là sai, mở miệng là lầm. Vậy thì làm sao sinh Đế, làm sao sinh Quán? Nay thử căn cứ vào đầu Đệ nhị mà nói thì cũng chẳng được sao?". Nói về pháp dạy người, thật sự đối...

Những yếu điểm của tư tưởng duy thức (P.2)

Tôn giáo

Vấn đề nhân quả là vấn đề trọng yếu trong tư tưởng Phật giáo và có nhiều người đã giải thích ý nghĩa nhân quả rất tường tận, nhưng đứng về phương diện tư tưởng trong số đó có một ít người giải thích không đúng giá trị của nhân quả. Tư tưởng nhân quả...

Những yếu điểm của tư tưởng duy thức (P.1)

Tôn giáo

Duy thức học là môn học về tâm bắt đầu từ nơi thức, nguyên do tâm chính là bản thể của thức và thức thì được phát sinh từ nơi tâm thể. Tâm thể nếu như không có thì nhất định không có thức và thức thì thuộc về sự tác dụng của tâm thể nên gọi là tâm...

Cõi âm có hay không? Nhận thức của Phật giáo đối với vấn đề này

Tôn giáo

Tôi không thể tin là có một cõi sống đặc biệt dành riêng cho những người đã chết. Nghĩa là có các cõi sống khác nhau, nhưng không có một cõi nào của người đã chết cả. Không thể có cõi sống dành cho những người chết, đó là một mâu thuẫn ngay trong bản...

Giá trị của Khoa học & Quan trọng của Phật giáo (P.4)

Tôn giáo

Điều tối quan trọng, Phật giáo không vì kiến thức văn minh rực rữ của khoa học mà bắc quàng làm sang. Hiển nhiên, khoa học chưa đủ khả năng để chứng minh Phật giáo. Ngược lại, Phật giáo dư trí tuệ để giải thích khoa học bởi vì...

Những đặc điểm của văn hóa Phật giáo trong văn hóa Việt Nam

Tôn giáo

Trong cộng đồng nhân loại, bất cứ chủng tộc nào, có tinh thần độc lập, có ý chí tự cường, có lịch sử đấu tranh lâu dài thì chủng tộc đó nhất định có sáng tạo văn hóa để thích ứng với mọi hoàn cảnh địa lý, với những điều kiện thực tế để tự cường, sinh...