Danh sách bài viết

Nguồn cung ứng TiO2 trên thế giới cho sản xuất sơn - mực in

Cập nhật: 29/12/2017

Có thể lựa chọn nguồn cung ứng TiO2 từ các nguồn cung ứng khác nhau trên thế giới nhằm phù hợp với mục đích sản xuất các loại Sơn – Mực in khác nhau tùy theo chất lượng và giá cả. (nguồn APCJ tháng 6/2008). 

STT

Nhà sản xuất và lãnh thổ (địa chỉ và website)

Công suất và phân phối (tấn/năm)

%TiO2 và mã sản phẩm

Ứng dụng vào

sản xuất

 

 

1

CHONGQING TITANIUM CO.,LTD (CHINA)

chinatio@vip.163.com

40.000 tấn

R248-Rutile-44%

Sơn bột, sơn chất dẻo

R244-Rutile-94%

Mực in, sơn công nghiệp nói chung

 

 

2

 

 

CNNC HUAN TITANIUM (CHINA)

www.tioxhua.com

5.000 toàn cầu

2500:Châu Á-Thái Bình Dương

1500:Trung Quốc

 

 

 

<!--[if !vml]--> <!--[endif]-->

 

 

 

3

 

 

 

CRIMEA TITAN

www.titanexport.com

(UKCRAINA)

85.000(2006), dự kiến 2007:

120.000 tấn tiêu thụ toàn cầu

Crimea:

CR-02 (Rutile-93%)

Sơn phủ, bền thời tiết, sơn chất dẻo, da nhân tạo, màng film

CR-03 (Rutile-92%)

Sơn bền thời tiết, mực in

CR-07(Rutile-93%)

Rất bền thời tiết, dùng sản xuất sơn mực in

CR-08(Rutile-92%)

Sơn trong nhà, ngoài trời, chất luợng cao

 

 

 

 

4

 

 

 

 

CRISTAL GLOBAL (nhà máy tại JEDDA)

www.cristalglobal.com

(Saudi Arabia)

100.000 (toàn cầu)

Cristal-100 (Rutile-95,5%)

-Sơn trang trí trong nhà

-Mực in bóng

Cristal-113 (Rutile-88,5%)

-Sơn mờ gốc nuớc trong nhà, ngoài trời

-mực in mờ

Cristal-121(Rutile-94%)

-sơn trang trí, công nghiệp ô tô, sơn bột

Cristal-122 (Rutile-93%)

-sơn độ bền cao

Cristal-128

-giống như Cristal-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

DUPONY TITANIUM TECHNOLOGIES (USA)

www.titanium.duponti.com

 

Ti-select

TS-6200 (Rutile-91%)

-sơn công nghiệp có độ bền màu. Chất luợng cao.

Ti-pure

R-706 (Rutile-93%)

Sơn thông dụng trong nàh và ngoài trời

Ti-pure

R-900 (Rutile-94%)

-sơn thông dụng có độ bóng trong nhà (sơn trang trí gốc nuớc, gốc dầu)

Ti-pure

R-902 (Rutile-91%)

-sơn trắng thông dụng

-sơn bóng, bán bóng, trong nhà, ngoài trời

Ti-pure

R-931 (Rutile-80%)

Sơn trang trí gốc nuớc, gốc dầu

Ti-pure

R-960 (Rutile-89%)

Sơn ngoài trời có dộ bền rất cao

 

 

 

 

6

 

 

GO YEN INDUSTRIAL CO (Taiwan)

www.goyenchemical.com

 

Standard Grades

GR-39/391/39A/40 (Rutile)

GA-11 (Anatase)

Thông dụng cho tất cả các loại sơn.

ULTRAFINE GRADES

Nano TiO2,, diệt khuẩn, hấp thụ UV

 

 

 

    7

HUNAN ZHUZHON CHEMICAL INDUSTRY GROUP (China)

www.zhcig.com

Công suất 20.000 tấn

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

HUNTMAN TIOXIDE

ASIA PACIFIC (Malaysia)

www.huntman.com/tioxide

 

 

 

Toàn cầu 370.000tấn (sulphate)

-Asia Pacific: 56.000 tấn

-công nghiệp Clorua 170.000 tấn/toàn cầu

-khu vực phân phối Asia Pacific

Tioxide

R-TC90 (Rutile-94%)

-Sơn công nghiệp, sơn can,sơn gỗ, sơn điện di

Tioxide

R-HD-2

(Rutile-95%)

-sơn giống R-TC90

-Mực in bonmgs, mực in màng

Tioxide

TR-52 (Rutile-95%)

-mực in cao cấp, in bóng, in màng

Tioxide

TR-81( Rutile-93%)

Sơn trong nàh, ngoài trời, sơn coil, sơn bột, sơn can

Tioxide

TR-50 (Rutile-88%)

-mực in màng

-sơn mờ và bán bóng thông dụng

Tioxide

TR-92 (Rutile-94%)

Sơn công nghiệp, sơn gỗ, sơn bột, sơn coil.

 

 

 

 

9

 

 

 

 

ISK

www.isktuas.com

(Singapore)

 

Tipaque

CR-50-2

CR-57(95%)

-Sơn trang trí, sơn bột, sơn công nghiệp

Tipaque

CR-58-2 (93%)

 

-sơn can

Tipaque

CR-80(93%)

-sơn trang trí ngoài trời

Tipaque

CR-90-2(90%)

CR-95(90%)

CR-97(93%)

-sơn xe hơi, sơn chất dẻo, sơn bột, sơn coil.

Tipaque

R-630(94%)

R-780(88%)

R-980(93%)

-sơn trang trí trong nhà, ngoài trời

-sơn bột, sơn chất dẻo

-mực in

Tipaque

TTO-550(79%)

-sơn xe hơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

KEMIRA PIGMENTS ASIA PACIFIC

(Phần Lan)

www.kemira.com

 

 

 

 

 

 

 

Toàn cầu: 130.000T (văn phòng phân phối Asia Pacific)

KEMIRA 660 (Rutile 94%)

-Sơn trang trí trong nhà, ngoài trời, sơn công nghiệp

-mực in

-chất dẻo

KEMIRA

RD1-5(95%)

ROD1(95%)

(Rutile)

-mực in màng, in kim loại

-sơn can

-sơn trang trí

KEMIRA

RD3(95%)

(Rutile)

-sơn trang trí, sơn công nghiệp, sơn ô tô. Sơn bột, sơn coil.

KEMIRA

RDE2(90%)

RDD1(83%)

-mực in màng, gravue, flexo, lụa, giấy…

-sơn nước có PVC cao

L181(70%)

L550(87%)

Bột màu trong xuốt cho sơn gỗ, gốc nuớc và gốc dung môi

L530(82%)

L531(87%

Sơn xe hơi

 

 

Nguồn: / 0