Danh sách bài viết

Đề thử THPT quốc gia năm 2016 lần 5 Môn Hóa Học

Hóa học

Cho sơ đồ các phản ứng: X + NaOH (dung dịch) Y + Z; Y + NaOH (rắn) T + P;⎯⎯→ o t ⎯⎯⎯⎯→ o t ,CaO T Q + H⎯⎯⎯⎯→ o 1500 C 2 ; Q + H2O Z.⎯⎯⎯→ o t ,xt Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt là:

Đề thi môn hóa học phần 13: Phương pháp mối quan hệ giữa các đại lượng

Hóa học

Hỗn hợp X gồm CH3COOH và C3H7OH với tỉ lệ mỗi 1: l. Chia X thành hai phần: - Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). - Đem este hoá hoàn toàn phần 2 thu được este Y (giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%). Đốt cháy hoàn toàn Y thì khối lượng nước thu được là

Đề thi môn hóa học phần 3: Phương pháp tăng giảm khối lượng

Hóa học

Nung 47,40 gam kali pemanganat một thời gian thấy còn lại 44,04 gam chất rắn. % khối lượng kali pemanganat đã bị nhiệt phân là

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia 2018 - Mã đề 210

Hóa học

Cho các dung dịch glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ. Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm là

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Thăng Long - Hà Nội năm học 2019 - 2020 lần 2

Hóa học

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được m gam muối clorua. Giá trị của m là:

Đề thi tuyển sinh cao đẳng - Môn: Hóa học -Khối B năm 2009

Hóa học

Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

Thiếc

Hóa học

Thiếc là kim loại thuộc nhóm IVA, chu kì 5, có số hiệu nguyên tử là 50 trong bảng tuần hoàn. Trong các hợp chất, Sn có số oxi hóa +2 và +4

Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng - khối B -Năm 2007 - Môn :Hóa Học

Hóa học

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 môn Hóa Học mã đề 526

Hóa học

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: (a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH. (b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3. (c) Cho CaO vào nước. (d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2. Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

Đề thi thử THPT QG năm 2018 môn Hóa học - Sở GD&ĐT Hưng Yên

Hóa học

Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Hóa học- THPT Đô Lương- Nghệ An

Hóa học

Muối mononatri của amino axit nào sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)?

Đề thi môn hóa học phần 11: Khảo sát đồ thị

Hóa học

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm: CH4, C2H4, C2H6, C3H8 và C4H10 thu được 6,16 gam CO2 và 4,14 gam H2O. Số mol C2H4 trong hỗn hợp X là

Bài tập Đại cương kim loại môn Hoá học trường Lý Nam Đế

Hóa học

Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dung dịch Y. Biết trong cả hai trường hợp NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

Địa cương về kim loại - Dãy điện hóa của kim loại

Hóa học

Khái niệm về cặp Oxi hóa - Khử của kim loại

Saccarozo

Hóa học

Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên  :

Đề kiểm tra lớp 12 môn hóa học về các chất crom, sắt, đồng, niken, kẽm, thiếc, chì, vàng, bạc (phần 2)

Hóa học

Để thu được 78 gam Cr từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (H = 90%) thì khối lượng nhôm tối thiểu là

Đề kiểm tra trắc nghiệm lớp 12 môn hóa học chương Este-Lipit (phần 4)

Hóa học

Hóa hơi 5 gam este đơn chức E được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam oxi đo cùng đk. Xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam este E bằng dung dịch NaOH vừa đủ được ancol X và 0,94 gam muối natri của axit cacboxylicY. Vậy X là

40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Cacbon – Silic Hóa học 11

Hóa học

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào?

Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Hóa Học - Chuyên Lam Sơn -Thanh Hóa

Hóa học

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm sau: Thí nghiệm amoniac Khí X trong thí nghiệm trên là khí

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa Học lớp 10 trường Thpt Trần Phú

Hóa học

Hòa tan hoàn toàn 17,5g hỗn hợp Al, Zn, Fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019

Hóa học

Cho các phản ứng: Phản ứng có phương trình ion thu gọn: H+ + OH-  H2O là:

 1024 Đọc tiếp

Bài tập Đại cương kim loại môn Hoá học Võ Thị Sáu

Hóa học

Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa học - Sở giáo dục Kiên Giang

Hóa học

Tỉ khối hơi của một este đơn chức X so với khí cacbonic là 2. Công thức phân tử của X là:

1 2 3 ... 17 18 19  Trang sau