Danh sách bài viết

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Cập nhật: 14/12/2022

Hoạt động Câu 1

Các bạn làm gì lúc mấy giờ?

 

 

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ rồi đọc thời gian thích hợp cho mỗi bức tranh.

Lời giải chi tiết:

a) Buổi sáng, bạn Lan học bài lúc 9 giờ.

b) Buổi trưa, hai bạn ăn cơm ở phòng ăn lúc 11 giờ.

c) Buổi chiều, hai bạn đá bóng lúc 5 giờ.

d) Buổi tối, bạn Lan đi ngủ lúc 10 giờ.

Hoạt động Câu 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

Quan sát kim giờ và kim phút trên mỗi đồng hồ đang chỉ vào số nào, từ đó đọc giờ trên đồng hồ đó.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 3

Quan sát tranh rồi trả lời.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách xem giờ đúng trên đồng hồ để xác định bạn Rô-bốt nói đúng hay sai.

Lời giải chi tiết:

Khi kim dài trùng kim ngắn và cả kim dài, kim ngắn đều chỉ vào số 12, tức là đồng hồ chỉ 12 giờ.

Bạn Rô-bốt nói đúng.

Luyện tập Câu 1

Quan sát tranh rồi trả lời.

a) Bạn nào cầm đồng hồ chỉ 7 giờ?

b) Đồng hồ ở vị trí cao nhất chỉ mấy giờ?

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi trả lời yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a)

 

Vậy bạn Rô-bốt cầm đồng hồ chỉ 7 giờ.

b) Đồng hồ ở vị trí cao nhất chỉ 9 giờ.

Luyện tập Câu 2

Mỗi con vật ngủ lúc mấy giờ?

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ ở mỗi bức tranh rồi trả lời câu hỏi đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Con cú ngủ lúc 11 giờ trưa.

b) Con trâu ngủ lúc 9 giờ tối.

c) Con gà ngủ lúc 6 giờ chiều.

d) Con chó ngủ lúc 12 giờ đêm.

Luyện tập Câu 3

Quan sát tranh rồi trả lời.

 

a) Mỗi tiết mục bắt đầu lúc mấy giờ?

 

b) Nếu Mi đến công viên vào lúc 2 giờ chiều, thì Mi có thể xem được những tiết mục nào?

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ ở mỗi bức tranh rồi trả lời câu hỏi đề bài.

Lời giải chi tiết:

a)

- Lễ hội hóa trang bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

- Nhạc nước bắt đầu lúc 11 giờ sáng.

- Ảo thuật bắt đầu lúc 3 giờ chiều.

- Phim hoạt hình 5D bắt đầu lúc 4 giờ chiều.

- Xiếc cá heo bắt đầu lúc 5 giờ chiều.

b) Nếu Mi đến công viên vào lúc 2 giờ chiều, thì Mi có thể xem được ảo thuật, phim hoạt hình 5D và xiếc cá heo.

 

Nguồn: https://loigiaihay.com/toan-lop-1-trang-72-bai-34-xem-gio-dung-tren-dong-ho-sgk-ket-noi-tri-thuc-a132337.html /

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số