Danh sách bài viết

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Cập nhật: 14/12/2022

Luyện tập Câu 1

Ôn tập hình học và đo lường

a) Những hình nào dưới đây là khối lập phương?

 

b) Những hình nào dưới đây là khối hộp chữ nhật?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, nhận diện những hình có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

a)

 

 

 

b)

Luyện tập Câu 2

Xem hình sau rồi tìm số thích hợp.

Phương pháp giải:

Đếm số loại hình để điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 3

a) Lấy 9 que tính xếp thành hình bên.

b) Hình bên có mấy hình tam giác?

c) Nhấc ra 2 que tính để hình còn lại có 2 hình tam giác.

Phương pháp giải:

Sử dụng các que tính để thực hiện yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Học sinh tự thực hiện.

b) Có tất cả 5 hình tam giác.

c) Nhấc ra 2 que tính để hình còn lại có 2 hình tam giác (như hình vẽ)

 

Luyện tập Câu 4

Tìm hình thích hợp đặt vào dấu “?”.

Phương pháp giải:

Quan sát hình để tìm ra được quy luật sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

a) Quy luật: Hình thoi; Tam giác; Hình tròn; Hình chữ nhật

Hình điền vào dấu “?” là Hình chữ nhật.

Chọn D.

b) Quy luật: Hình hộp chữ nhật màu vàng; Hình lập phương màu tím; Hình lập phương màu xanh; Hình hộp chữ nhật màu cam.

Hình điền vào dấu “?” là: Hình lập phương màu xanh

Chọn C.

Luyện tập Câu 1

Ôn tập hình học và đo lường

 

Chọn đồng hồ thích hợp vào mỗi bức tranh.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh từ đó nối từng bức tranh với đồng hồ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

Dựa vào thứ tự các ngày trong tuần để trả lời câu hỏi đề bài.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đo độ dài mỗi đồ vật sau với đơn vị là xăng-ti-mét.

Lời giải chi tiết:

Sử dụng thước kẻ chia vạch cm để đo độ dài từng vật.

a)

 

Cái dập ghim dài 8cm.

b)

 

Lọ keo khô dài 7cm.

c)

 

Bàn chải đánh răng dài 13cm.

Luyện tập Câu 4

Trong hình dưới đây, băng giấy nào dài nhất, băng giấy nào ngắn nhất?

Phương pháp giải:

Đếm số ô vuông trong mỗi băng giấy rồi trả lời câu hỏi đề bài.

Lời giải chi tiết:

Băng giấy A dài 5 ô vuông.

Băng giấy B dài 8 ô vuông.

Băng giấy C dài 6 ô vuông.

Băng giấy D dài 4 ô vuông.

Vì 4 < 5 < 6 < 8 nên băng giấy B dài nhất, băng giấy D ngắn nhất.

Luyện tập Câu 5

Chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

Ước lượng từng vật để chọn đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Nguồn: https://loigiaihay.com/toan-lop-1-trang-100-bai-40-on-tap-hinh-hoc-va-do-luong-sgk-ket-noi-tri-thuc-a132532.html /

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số