Danh sách bài viết

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Cập nhật: 14/12/2022

Hoạt động Câu 1

Tìm gốc cây thích hợp cho mỗi chú sóc, biết thứ ba là ngày 22.

 

 

Phương pháp giải:

Dựa vào thứ tự các ngày trong tuần để tìm gốc cây thích hợp cho mỗi chú sóc.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 2

a) Tìm khúc xương thích hợp cho mỗi chú chó.

 

b) Tìm con cá thích hợp cho mỗi chú mèo.

Phương pháp giải:

Dựa vào thứ tự các ngày trong tuần để nối được đúng các ngày.

Lời giải chi tiết:

a)

 

b)

 

Hoạt động Câu 3

Quan sát tranh rồi trả lời:

 

a) Mai đã xé đi bao nhiêu tờ lịch?

b) Em có biết ngày 19 là thứ mấy trong tuần không?

Phương pháp giải:

Dựa vào thứ tự các ngày trong tuần để trả lời các câu hỏi của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a)

Mai xé đi tờ lịch ngày 16, 17, 18. Vậy Mai đã xé đi 3 tờ lịch.

b)

Ngày 16 là Thứ Tư.

Ngày 17 là Thứ Năm.

Ngày 18 là Thứ Sáu.

Ngày 19 là Thứ Bảy.

Vậy ngày 19 là thứ Bảy trong tuần.

Luyện tập Câu 1

Rùa và thỏ. Em hãy quan sát các bức tranh rồi trả lời.

 

a) Rùa và thỏ xuất phát lúc mấy giờ?

b) Thỏ bắt bướm lúc mấy giờ?

c) Thỏ ngủ quên lúc mấy giờ?

d) Rùa về đích lúc mấy giờ?

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ của mỗi bức tranh để trả lời câu hỏi đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Rùa và thỏ xuất phát lúc 6 giờ.

b) Thỏ bắt bướm lúc 7 giờ.

c) Thỏ ngủ quên lúc 9 giờ.

d) Rùa về đích lúc 10 giờ.

Luyện tập Câu 2

Quan sát tranh và bảng thông tin chuyến bay rồi trả lời.

 

a) Xác định tên của các thành phố 1, 2, 3.

b) Em sẽ lên máy bay màu nào để đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi đề bài.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Đồng hồ 1 – Chỉ 8 giờ - Chuyến bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng hồ 2 – Chỉ 7 giờ - Chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng

a)

1. Huế

2. Đà Nẵng

3. TP. HCM

b) Máy bay từ Hà Nội – Đà Nẵng xuất phát lúc 7 giờ nên em lên máy bay số 2.

Luyện tập Câu 3

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

 

Gia đình bạn Mai đi từ nhà về quê hết mấy giờ?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi trả lời yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

Gia đình bạn Mai đi từ nhà lúc 8 giờ và về đến quê lúc 10 giờ. Vậy gia đình bạn Mai đi từ nhà về quê hết 2 giờ.

 

Nguồn: https://loigiaihay.com/toan-lop-1-trang-80-bai-36-thuc-hanh-xem-lich-va-gio-sgk-ket-noi-tri-thuc-a132522.html /

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số