Danh sách bài viết

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Cập nhật: 15/12/2022

Hoạt động Câu 1

Bạn Rô-bốt trồng một cây đậu thần.

 

 

 

a) Cây đậu thần nảy mầm vào ngày nào trong tuần?

b) Cây đậu thần ra hoa vào ngày nào trong tuần?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi trả lời yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Cây đậu thần nảy mầm vào thứ hai.

b) Cây đậu thần ra hoa vào thứ sáu.

Hoạt động Câu 2

Tìm ngày còn thiếu:

Phương pháp giải:

Dựa vào thứ tự các ngày trong tuần để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 3

Mỗi bông hoa ghi một ngày trong tuần. Em hãy đọc tên các ngày còn thiếu.

Phương pháp giải:

Luyện tập Câu 1

Tìm đường về nhà. Đường về nhà của ốc sên là đường đi qua tất cả các viên đá, mỗi viên đá ghi một ngày trong tuần. Tìm ngày còn thiếu ở mỗi viên đá.

Phương pháp giải:

Dựa vào thứ tự các ngày trong tuần để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Xem thời khóa biểu của bạn Rô-bốt rồi trả lời:

 

a) Rô-bốt học những môn gì trong ngày thứ Ba?

b) Rô-bốt học Tiếng Việt vào những ngày nào trong tuần?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi trả lời yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Trong ngày thứ Ba rô-bốt học các môn: Lắp ghép hình; Máy tính; Bay.

b) Bạn Rô-bốt học Tiếng Việt vào các ngày: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu.

Luyện tập Câu 3

Bạn Rô-bốt đi du lịch. Hành trình đi du lịch của rô-bốt qua các địa điểm

 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7.

Biết rằng mỗi ngày Rô-bốt ở một nơi khác nhau và thứ Hai, Rô-bốt ở Cao Bằng. Hỏi:

a) Thứ Ba, Rô-bốt ở đâu?

b) Thứ mấy Rô-bốt ở Đà Nẵng?

c) Rô-bốt kết thúc hành trình vào ngày nào trong tuần?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi trả lời yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Thứ Ba, Rô-bốt ở Hà Nội.

b) Thứ Năm, Rô-bốt ở Đà Nẵng.

c) Rô-bốt kết thúc hành trình ở Cà Mau vào Chủ Nhật.

 

Nguồn: https://loigiaihay.com/toan-lop-1-trang-77-bai-35-ngay-trong-tuan-sgk-ket-noi-tri-thuc-a132523.html /

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số