Danh sách bài viết

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Cập nhật: 14/12/2022

Luyện tập Câu 1

Ôn tập các số trong phạm vi 10

Số?

 

 

Phương pháp giải:

Điền số thích hợp vào mỗi thẻ từ 0 đến 10 và ngược lại.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

a) Những bông hoa nào ghi số lớn hơn 5?

b) Trong các bông hoa trắng, bông hoa nào ghi số lớn nhất, bông hoa nào ghi số bé nhất?

Phương pháp giải:

So sánh các số ghi trên mỗi bông hoa rồi trả lời câu hỏi đề bài.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 3 < 4 < 6 < 7 < 8.

a) Bông hoa ghi số 6, 7, 8.

b)

Bông hoa ghi số 3, ghi số bé nhất.

Bông hoa ghi số 6, ghi số lớn nhất.

Luyện tập Câu 3

Lúc đầu Việt xếp các ô tô thành hai hàng (như hình vẽ). Sau đó, Việt chuyển một ô tô từ hàng trên xuống hàng dưới. Khi đó, câu nào dưới đây là đúng?

 

A. Số ô tô ở hàng trên nhiều hơn.

B. Số ô tô ở hàng dưới nhiều hơn.

C. Số ô tô ở hai hàng bằng nhau.

Phương pháp giải:

Đếm số ô tô ở mỗi hàng rồi làm theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

Lúc đầu, hàng trên có 8 ô tô, hàng dưới có 6 ô tô.

Sau khi Việt chuyển một ô tô từ hàng trên xuống hàng dưới thì hàng trên có 7 ô tô, hàng dưới có 7 ô tô.

Vậy số ô tô ở hai hàng bằng nhau.

Chọn C.

Luyện tập Câu 4

Số?

 

Một số giai đoạn hình thành và phát triển của hoa sen.

Phương pháp giải:

Dựa vào giai đoạn hình thành và phát triển của hoa sen để điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 5

Điểm số của Mai, Việt và Nam trong bài kiểm tra Toán là 9, 10, 10. Biết rằng điểm của Mai cao hơn điểm của Nam. Hỏi Việt được mấy điểm?

Phương pháp giải:

So sánh số điểm của ba bài kiểm tra từ đó tìm ra điểm của Việt.

Lời giải chi tiết:

Có 9 < 10, điểm Mai cao hơn điểm của Nam nên Mai được 10 điểm, Nam được 9 điểm.

Vậy Việt được 10 điểm.

Luyện tập Câu 1

Ôn tập các phép tính trong phạm vi 10

 

Những phép tính nào có kết quả bằng 8?

Phương pháp giải:

Thực hiện từng phép tính để chỉ ra những phép tính có kết quả bằng 8.

Lời giải chi tiết:

Thực hiện phép tính: 

8 – 1 = 7                                 6 + 2 = 8                           

5 + 2 = 7                                 9 – 1 = 8 

0 + 4 = 4                                 4 + 4 = 8                           

9 – 2 = 7                                  3 + 2 = 5 

Vậy những phép tính có kết quả bằng 8 là:

Luyện tập Câu 2

Mỗi chú thỏ sẽ vào chuồng có số là kết quả phép tính ghi trên chú thỏ đó. Hỏi chuồng nào sẽ có hai chú thỏ?

Phương pháp giải:

Thực hiện từng phép tính trên mỗi chú thỏ để tìm chuồng có hai chú thỏ.

Lời giải chi tiết:

Thực hiện phép tính:

10 – 3 = 7                               6 + 3 = 9                           

8 – 4 = 4                                 5 + 2 = 7

Nối như hình vẽ:

Chuồng ghi số 7 sẽ có 2 chú thỏ.

Luyện tập Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Số ở bông hoa trên bằng tổng của hai bông hoa phía dưới liền kề. 

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 4

>; < ; =

Phương pháp giải:

Tính kết quả của hai vế rồi điền dấu thích hợp để được phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 5

Bướm sẽ đậu vào bông hoa có số là kết quả phép tính trên cánh bướm.

 

Mỗi bông hoa có bao nhiêu bướm sẽ đậu?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính trên các cánh bướm rồi điền số thích hợp vào bảng trên.

Lời giải chi tiết:

3 + 4 = 7                                 8 – 1 = 7                           

5 + 3 = 8                                 4 + 0 = 4

3 + 2 = 5                                 2 + 2 = 4                           

8 – 6 = 2

Luyện tập Câu 1

Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

 

Xếp que tính.

a) Em hãy xếp que tính thành các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo hình dưới đây:

 

b) Với 5 que tính, em xếp được những số nào trong các số trên?

Phương pháp giải:

Sử dụng các que tính để xếp các số theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Học sinh thực hành.

b) Với 5 que tính, em xếp được các số: 2; 3; 4; 5

Luyện tập Câu 2

Bạn Mai xếp que tính thành phép tính nhưng bị sai. Em hãy chuyển chỗ 1 que tính để có phép tính đúng (vẫn giữ nguyên dấu + hoặc dấu -).

Phương pháp giải:

Sử dụng các que tính để xếp các số theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 3

 Thỏ và cà rốt.

 

Thỏ lấy được cà rốt nếu đi qua hai cửa có hai số cộng với nhau được 10. Hỏi có mấy cách đi để thỏ lấy được cà rốt?

Phương pháp giải:

Từ các số đã cho, tìm các phép cộng có tổng bằng 10 để có được những cách thỏ lấy cà rốt.

Lời giải chi tiết:

Có:

3 + 7 = 2 + 8 = 10

Vậy có 2 cách đi để thỏ lấy được cà rốt.


 

Nguồn: https://loigiaihay.com/toan-lop-1-trang-88-bai-38-on-tap-cac-so-va-phep-tinh-trong-pham-vi-10-sgk-ket-noi-tri-thuc-a132527.html /

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 41: Ôn tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 37: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 35: Ngày trong tuần

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 33: Luyện tập chung

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Toán học

Sách giáo khoa toán lớp 1 kết nối tri thức - Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số